Search

REACH-määrus

REACH-määruse konsolideeritud tekst: PDF- ja HTML-versioonis


REACH-määrus Euroopa Liidu Teatajas: 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1907/2006, 18. detsember 2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) [REACH-määruse algtekst]


REACH-määruse parandused:

1. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) parandus [REACH-määruse ametlik parandatud tekst]

2. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) parandus asendab ELTs L 136, 29. mai 2007 avaldatud versioonis artikli 3 lõike 20 punkti c 

3. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) parandus muudab kehtetuks ja asendab ELTs L 141, 31. mail 2008 avaldatud paranduse [REACH-määruse parandus artikkel 3 lõike 20 punktis c]

__________________________________________________________________________________________________________

Consolidated text of REACH Regulation: PDF- and HTML-version


In the Official Journal of the European Union:

Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) [Original text of REACH Regulation]


Corrigendums of REACH Regulation:

1. Corrigendum to Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH) of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 [Corrigenda]

2. Corrigendum to Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH) of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 replaces Article 3(20)(c) published in OJ L 136, 29.5.2007 

3. Corrigendum to Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH) of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 cancels and replaces the corrigendum published in OJ L 141, 31.5.2008 [correction in REACH Regulation's Article 3(20)(c)]