Search

REACH-määruse juhendid

REACH-MÄÄRUSE JUHENDID

 

Juhendite eesmärk on lihtsustada ECHA kohustustest tulenevate õigusaktide rakendamist, kirjeldades kohustuste täitmise head tava. 

Juhendid eesti keeles

 

The objective of Guidance documents is to facilitate the implementation of the legislation in ECHA's remit by describing good practice on how to fulfil the obligations.

Guidance documents in English

 

 

LISAINFORMATSIOON

Euroopa Kemikaaliamet: ECHA - European Chemicals Agency

Euroopa Kemikaaliameti loodud juhendite lehekülg:  ECHA - Juhendid

Euroopa Kemikaaliameti REACH korduma kippuvad küsimused: Frequently Asked Questions about REACH

Euroopa Kemikaaliameti ülevaade juhendite aruteludest: ECHA - Konsulteerimismenetlus

Euroopa Kemikaaliameti juhendid REACH-määruse kohta on saadaval allalaadimiseks Euroopa Liidu trükiste veebilehelt: EU bookshop

Euroopa Kemikaaliameti loodud süsteem REACH-määrusest tulenevate kohustuste kindlaks määramiseks: REACH Navigaator

Euroopa Kemikaaliameti loodud terminite andmebaas: ECHA-term

Euroopa Kemikaaliameti hallatavad IT-vahendid, mis hõlbustavad REACH-määrusest tulenevate kohustuste täitmist:

  • REACH-IT portaal on vahend, mida kasutatakse eelregistreerimisfailide ja muu teabe esitamiseks Euroopa Kemikaaliametile

    REACH-IT dokumentide kogum Euroopa Kemikaaliameti koduleheküljel: ECHA – REACH-IT
  • IUCLID 6 (inglise keeles International Uniform ChemicaL Information Database) on vahend, mis on loodud kemikaale käsitleva teabe sisestamiseks, säilitamiseks ja edastamiseks

    IUCLID 6 juhend antakse ülevaade IUCLID 6 IT-vahendist ja registreerimistoimiku loomisest
  • Chesar (inglise keeles CHEmical Safety Assessment and Reporting tool) on vahend, millega ettevõtted saavad hinnata kemikaaliohutust ja koostada kemikaaliohutuse aruandeid ja kokkupuutestsenaariume