Search

REACH-määruse juhendid

REACH-MÄÄRUSE JUHENDID KOOS LÜHIÜLEVAADETE JA TEABELEHTEDEGA:  

In EnglishEesti keeles
Peamiselt tööstusele mõeldud juhenddokumendid
Peamiselt ametiasutustele mõeldud juhenddokumendid:

Lisainformatsioon

Euroopa Kemikaaliamet: ECHA - European Chemicals Agency

Euroopa Kemikaaliameti loodud juhendite lehekülg:  ECHA - Juhendid

Euroopa Kemikaaliameti väljaanded: ECHA - Dokumendikogu

Euroopa Kemikaaliameti REACH korduma kippuvad küsimused: Frequently Asked Questions about REACH

Euroopa Kemikaaliameti ülevaade juhendite aruteludest: ECHA - Konsulteerimismenetlus

Euroopa Kemikaaliameti juhendid REACH-määruse kohta on saadaval allalaadimiseks Euroopa Liidu trükiste veebilehelt: EU bookshop

Euroopa Kemikaaliameti loodud süsteem REACH-määrusest tulenevate kohustuste kindlaks määramiseks: REACH Navigaator

Euroopa Kemikaaliameti loodud terminite andmebaas: ECHA-term

Euroopa Kemikaaliameti hallatavad IT-vahendid, mis hõlbustavad REACH-määrusest tulenevate kohustuste täitmist:

  • REACH-IT portaal on vahend, mida kasutatakse eelregistreerimisfailide ja muu teabe esitamiseks Euroopa Kemikaaliametile

    REACH-IT dokumentide kogum Euroopa Kemikaaliameti koduleheküljel: ECHA – REACH-IT
  • IUCLID 5 (inglise keeles International Uniform ChemicaL Information Database) on vahend, mis on loodud kemikaale käsitleva teabe sisestamiseks, säilitamiseks ja edastamiseks

    IUCLID 5 reklaamlehel antakse ülevaade IUCLID 5 IT-vahendist
  • Chesar (inglise keeles CHEmical Safety Assessment and Reporting tool) on vahend, millega ettevõtted saavad hinnata kemikaaliohutust ja koostada kemikaaliohutuse aruandeid ja kokkupuutestsenaariume