Search

Huvitatud osapooled

Kõigi osapoolte, sealhulgas kaubandus- või tööstus- organisatsioonide, valitsusväliste organisatsioonide ja avalikkuse ülesanded:

  • saada kemikaaliameti veebilehelt mittekonfidentsiaalset teavet
  • nõuda juurdepääsu teabele
  • hindamine: esitada teaduslikult paikapidavat, asjakohast teavet ja uuringutulemusi seoses Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) veebilehel avaldatud katsetamisettepanekutega.
  • autoriseerimine:

1) esitada märkusi ainete kohta, mida kemikaaliameti ettepaneku kohaselt tuleks kuulutada prioriteetseks, ja kasutusalade kohta, mida kavatsetakse autoriseerimisnõudest vabastada;
2) esitada teavet võimalike alternatiivide kohta.

  • piirangud:

1) esitada märkusi piirangute ettepanekute kohta;
2) esitada soovitatud piirangute kohta sotsiaalmajanduslik analüüs või sellele kaasa aitavat teavet;
3) esitada märkusi ECHA riskihindamise komitee ja sotsiaalmajandusliku analüüsi komitee arvamuseelnõude kohta.