Search

Euroopa Komisjon

Ülevaade kohustustest, mis rakenduvad Euroopa Komisjonile:

  • otsustada hindamismenetluse raames lisateabe vajadus, kui liikmesriigid üksmeelele ei jõua;
  • lisada aineid autoriseerimissüsteemi;
  • otsustada autoriseerimine või autoriseerimata jätmine;
  • otsustada piirangud;
  • kui Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) ei saa otsustada, teeb otsused katsetamisettepanekute kohta.