Search

Esindaja kolmandas isikus

Esindaja kolmandas isikus "Third party representative"

Iga tootja, importija või vajaduse korral allkasutaja võib, vastutades endiselt täielikult oma REACH-määrusest tulenevate kohustuste täitmise eest, nimetada kolmanda isiku esindama end kõigis artikli 11, artikli 19, III jaotise ja artikli 53 kohastes menetlustes, mis hõlmavad arutelusid teiste tootjate, importijate või vajaduse korral asjaomaste allkasutajatega.

Sellisel juhul ei avalda Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) tavaliselt esindaja nimetanud tootja, importija või allkasutaja isikut teistele tootjatele, importijatele või, kui see on asjakohane, allkasutajatele (Artikkel 4).

Esindajale kolmandas isikus rakenduvad REACH-määruse:

  • Artikkel 11 - Andmete ühine esitamine mitme registreerija poolt.
  • Artikkel 19 - Isoleeritud vaheaineid käsitlevate andmete ühine esitamine mitme registreerija poolt.
  • Artikkel 53 - Katsetega seotud kulutuste jagamine registreerijate ja/või allkasutajate vahelise kokkuleppe puudumisel.