Search

Üldreeglid

  • registreerimiskohustus lasub tootjal/importijal;
  • REACH-määrus on ainepõhine;
  • registreerida tuleb aineid, mida toodetakse/imporditakse enam kui 1 tonn aastas;
  • registreerimise tähtaeg sõltub aine tootmise/importimise kogustest aastas ning aine ohtlikkusest;
  • segude koostises olevad ained kuuluvad registreerimisele;
  • teatud tingimustel tuleb aineid registreerida ka toodetes.