Search

Kandidaatainete loetelu

Väga ohtlike ainete (SVHC ainete) identifitseerimine ja nende lisamine kandidaatainete loetellu on autoriseerimismenetluse esimene etapp. Ainete lisamine kandidaatainete loetellu toob ettevõtetele otsesed kohustused, mis ei puuduta ainult kandidaatainete loetelus olevaid aineid eraldi ja aineid segudes, vaid ka toodetes sisalduvaid aineid.

Kandidaatainete loetelu uuendati viimati 15. juunil 2015.

Autoriseerimisele kuuluvate väga ohtlike kandidaatainete loetelu ECHA veebilehel

 Loetellu lisamise kuupäevAine nimetusEÜ nrCAS nrLoetellu lisamise põhjusKasutusala*
1.28.10.2008Antratseen
Anthracene
204-371-1120-12-7REACH-määrus art 57(d) Püsiv, bioakumuleeruv ja toksilineLaborites, musta suitsu koostisosa filmitööstuses ja teatrilaval kasutatavas pürotehnikas. Võimalikud kasutusalad veel vaheainena antrakinooni tootmisel.
2.28.10.20084,4´-diaminodifenüülmetaan
4,4'- Diaminodiphenylmethane
202-974-4101-77-9REACH-määrus art. 57(a) KantserogeenneKõvendi näiteks epoksüvaikudes ja liimides.
3.28.10.2008Dibutüülftalaat
Dibutyl phthalate
201-557-484-74-2REACH-määrus art. 57(c) ReproduktiivtoksilineSpetsiaalne plastifikaator erinevates polümeerühendites (PVC/mitte-PVC) ja erinevate liimide ja värvide koostisosa.
4.28.10.2008Koobalt(II)kloriid
Cobalt dichloride
231-589-47646-79-9REACH-määrus art. 57(a) KantserogeenneKeemiatööstuses ammoniaakgaasi absorbent, gaasimaskides, niiskuse indikaator mõõteriistades (hügromeetrid, baromeetrid,jne), B12-vitamiini tootmine, koobalti lisamine mikroelemendina toitu ning väetistesse, metallitööstuses (räbustites, vanametalli ringlussevõtt jne), kuivatav aine värvides, lakkides, poleerimisvahendites, tintides jne.
4.20.06.2011Koobalt(II)kloriid
Cobalt dichloride
231-589-47646-79-9REACH-määrus art. 57(c),reproduktiivtoksilineKoobalt(II)kloriidi kasutatakse peamiselt vaheainena teiste koobalti ühendite tootmisel, rehvide adhesiooni/nakkumislisandites, orgaanilistes riidevärvides ja värve kuivatava ainena. Peale selle kasutatakse seda pinnatöötlusprotsessides, veetöötluskemikaalina/korrosiooni inhibiitorkemikaalina, anorgaaniliste pigmentide ja frittide, klaasi ja keraamika tootmisel värvainena või pleegitajana, varistorides ja magnetites, samuti niiskuse indikaatorites.
5.28.10.2008Diarseenpentaoksiid As205
Diarsenic pentaoxide
215-116-91303-28-2REACH-määrus art. 57(a) KantserogeenneVõimalik arseentrioksiidi asendamine, teadaolevaid kasutusalasid hetkel Euroopa Ühenduses pole.
6.28.10.2008Diarseentrioksiid As203
Diarsenic trioxide
215-481-41327-53-3REACH-määrus art. 57(a) KantserogeenneSpetsiaalsete omadustega klaasi ja tsingi tootmine.
7.28.10.2008Naatriumdikromaat
Sodium dichromate
234-190-37789-12-0, 10588-01-9REACH-määrus art. 57 (a), (b) ja (c) Kantserogeenne, mutageenne ja reproduktiivtoksilineTeiste kroomiühendite tootmine kroom(II)sulfaadiks, anorgaaniliste kromaadipigmentide tootmine, metalli viimistlemine (korrosioonitõrje), peits värvimisel, õlide, parfüümide, K-vitamiini tootmine, värvilise klaasi ning keraamilise glasuuri valmistamine.
8.28.10.20085-tert-butüül-2,4,6-trinitro-m-ksüleen
Musk xylene - 5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylene
201-329-481-15-2REACH-määrus art. 57(e) Väga püsiv ja väga bioakumuleeruvLõhnatugevdaja detergentides, pesupehmendusvahendites.
9.28.10.2008/ 17.12.2014Bis(2-etüülheksüül)ftalaat
DEHP - Bis (2-ethyl(hexyl)phthalate)
204-211-0117-81-7REACH-määrus art. 57(c) Reproduktiivtoksiline / REACH-määrus art. 57(f) Samaväärset ohtu põhjustav aine, avaldades võimalikku tõsist mõju keskkonnalePlastifikaator nii polüvinüülkloriidi (PVC) ja teiste polümeeride kastutamisel põranda-, katusematerjalides, dubleerkangastes, meditsiiniseadmetes või meditsiinitoodete esmastes pakkematerjalides kui ka erinevates segudes nagu isoleermaterjalid, liimid ja tindid.
10.28.10.2008Heksabromotsüklododekaan ja kõik peamised kindlaksmääratud diastereoisomeerid: α-heksabromotsüklododekaan, β-heksabromotsüklododekaan, γ-heksabromotsüklododekaan
HBCDD - Hexabromocyclododecane and all major diastereoisomers identified: α-HBCDD, β-HBCDD, γ-HBCDD)
247-148-4 ja 221-695-925637-99-4 ja 3194-55-6 (134237-50-6)(134237-51-7)(134237-52-8)REACH-määrus art. 57(d) Püsiv, bioakumuleeruv ja toksilineLeegiaeglusti näiteks tekstiilitööstuses või polüstüreeni tootmiseks, mida omakorda kasutatakse soojustuspaneelide või pakkematerjalide tootmiseks.
11.28.10.2008C10-13 kloroalkaanid, Lühiahelalised C10-13 klooritud parafiinid
Alkanes, C10-13, chloro (Short Chain Chlorinated Paraffins)
287-476-585535-84-8REACH-määrus art. 57(d) ja (e) Püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline ning väga püsiv ja väga bioakumuleeruvPõhiliselt leegiaeglustites ja/või plastifikaatorina näiteks kõrgefektiivsetes kummides, isoleermaterjalides, värvides.
12.28.10.2008Bis(tributüültina)oksiid
TBTO - Bis(tributyltin)oxide
200-268-056-35-9REACH-määrus art. 57(d) Püsiv, bioakumuleeruv ja toksilineTööstuslikuks kasutuseks mõeldud antibakteriaalsete toodete tootmine (polüuretaanvahud, põrandamaterjalides ning vaipades kasutatavad polümeerid jne). Võivad esineda lisanditena plasti stabilisaatorites (vaheained stabilisaatorite tootmises).
13.28.10.2008Pliivesinikarsenaat
Lead hydrogen arsenate
232-064-27784-40-9REACH-määrus art. 57(a) ja (c) Kantserogeenne ja reproduktiivtoksilineVarasemalt on kasutatud pestitsiidides.
14.28.10.2008Bensüülbutüülftalaat
Benzyl butyl phthalate
201-622-785-68-7REACH-määrus art. 57(c) ReproduktiivtoksilinePlastifikaator näiteks polümeertoodetes, eriti PVC-s põrandamaterjalides, kanga ja naha katmisel, samuti erinevates segudes nagu isoleermaterjalid, liimid, tindid.
15.28.10.2008Trietüülarsenaat
Triethyl arsenate
427-700-215606-95-8REACH-määrus art. 57(a) KantserogeenneVõimalik kasutusala elektroonikas integraallülituste tootmisel.
16.13.01.2010Antratseenõli
Anthracene oil
292-602-790640-80-5REACH-määrus art. 57(a), (d) ja (e) Kantserogenne[1], püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline ning väga püsiv ja väga bioakumuleeruvKasutatakse peamiselt selliste ainete nagu antratseeni ja söemusta pigmendi (Carbon black) tootmiseks. Samuti võib kasutada redutseerijatena kõrgahjudes, laevakütuse koostisosadena, immutusvahenditena, tihendamisel ja roostetuse vastaste vahenditena.
17.13.01.2010Antratseenõli, madala antratseenisisaldusega
Anthracene oil, anthracene-low
292-604-890640-82-7REACH-määrus art. 57(a), (b), (d) ja (e) Kantserogeenne[2], mutageenne[3], püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline ning väga püsiv ja väga bioakumuleeruvKasutatakse peamiselt selliste ainete nagu antratseeni ja söemusta pigmendi (Carbon black) tootmiseks. Samuti võib kasutada redutseerijatena kõrgahjudes, laevakütuse koostisosadena, immutusvahenditena, tihendamisel ja roostetuse vastaste vahenditena.
18.13.01.2010Antratseenõli, antratseenpasta
Anthracene oil, anthracene paste
292-603-290640-81-6REACH-määrus art. 57(a), (b), (d) ja (e) Kantserogeenne[2], mutageenne[3], püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline ning väga püsiv ja väga bioakumuleeruvKasutatakse peamiselt selliste ainete nagu antratseeni ja söemusta pigmendi (Carbon black) tootmiseks. Samuti võib kasutada redutseerijatena kõrgahjudes, laevakütuse koostisosadena, immutusvahenditena, tihendamisel ja roostetuse vastaste vahenditena.
19.13.01.2010Antratseenõli, antratseenpasta, kerged destillaadid
Anthracene oil, anthracene paste,distn. lights
295-275-991995-15-2REACH-määrus art. 57(a), (b), (d) ja (e) Kantserogeenne[2], mutageenne[3], püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline ning väga püsiv ja väga bioakumuleeruvKasutatakse peamiselt selliste ainete nagu antratseeni ja söemusta pigmendi (Carbon black) tootmiseks. Samuti võib kasutada redutseerijatena kõrgahjudes, laevakütuse koostisosadena, immutusvahenditena, tihendamisel ja roostetuse vastaste vahenditena.
20.13.01.2010Antratseenõli, antratseenpasta, antratseenifraktsioon
Anthracene oil, anthracene paste, anthracene fraction
295-278-591995-17-4REACH-määrus art. 57(a), (b), (d) ja (e) Kantserogeenne[2], mutageenne[3], püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline ning väga püsiv ja väga bioakumuleeruvKasutatakse peamiselt selliste ainete nagu antratseeni ja söemusta pigmendi (Carbon black) tootmiseks. Samuti võib kasutada redutseerijatena kõrgahjudes, laevakütuse koostisosadena, immutusvahenditena, tihendamisel ja roostetuse vastaste vahenditena.
21.13.01.2010Pigi, kivisöetõrv, kõrgtemperatuurne
Pitch, coal tar, high temp.
266-028-265996-93-2REACH-määrus art. 57(a), (d) ja (e) Kantserogeenne, püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline ning väga püsiv ja väga bioakumuleeruvPeamiselt elektroodide tootmine, mis on mõeldud tööstuslike rakenduste jaoks. Väiksemaid koguseid kasutatakse spetsiifilistel aladel nagu tugeva roostetuse vastase vahendina, sillutus- ja asfalteerimistöödel, teiste ainete tootmisel ja savimärklaudade tootmisel.
22.13.01.20102,4-dinitrotolueen
2,4-Dinitrotoluene
204-450-0121-14-2REACH-määrus art. 57(a) KantserogeenneTolueendiisotsüanaadi tootmine, mida omakorda kasutatakse paindlike polüuretaanvahtude tootmiseks. Ainet kasutatakse samuti lõhkeainete tootmises.
23.13.01.2010Diisobutüülftalaat
Diisobutyl phthalate
201-553-284-69-5REACH-määrus art. 57(c) ReproduktiivtoksilinePlastifikaator nitrotselluloosi, tsellulooseetri ja polüatsetaadi kõvastumisel. Lisaks kasutatakse seda laialdaselt koos teiste plastifikaatoritega ka geelistumise abistajatena plastides, lakkides, liimides, lõhkeainetes ja küünelakkides.
24.13.01.2010Pliikromaat
Lead chromate
231-846-07758-97-6REACH-määrus art. 57(a) ja (c) Kantserogeenne ja reproduktiivtoksilineKasutatakse pigmentide ja (riide)värvide tootmiseks ja pigmendi või pinnakatmisvahendina tööstuslikes ning merel kasutatavates värvides või lakkides. Lisaks seostatakse pliikromaati võimalike kasutusaladega nagu detergentide ja valgendite valmistamine, valgustundlikud materjalid, pürotehnilise pulbri (püssirohu) tootmine, palsameerimine, kunstiteoste restaureerimine.
25.13.01.2010Pliikromaatmolübdaatsulfaatpunane (C.I. pigmentpunane 104)
Lead chromate molybdate sulphate red (C.I. Pigment Red 104)
235-759-912656-85-8REACH-määrus art. 57(a) ja (c) Kantserogeenne ja reproduktiivtoksilineKasutatakse värvainena, värvimis- ja pinnakatmisvahendina tööstussektorites nagu kummi, plastmassi, pinnakatte ja lakkide valmistamine. Lisaks kasutatakse ainet sellistes rakendustes nagu põllutöötehnika, põllumajandussõidukite ning õhusõidukite tootmine ja teede ning õhkutõusmis- ja maandumisradade märgistamine.
26.13.01.2010Pliisulfokromaatkollane (C.I. pigmentkollane 34)
Lead sulfochromate yellow (C.I. Pigment Yellow 34)
215-693-71344-37-2REACH-määrus art. 57(a) ja (c) Kantserogeenne ja reproduktiivtoksilineKasutatakse värvainena, värvimis- ja pinnakatmisvahendina tööstussektorites nagu kummi, plastmassi, pinnakatte ja lakkide valmistamine. Lisaks kasutatakse ainet sellistes rakendustes nagu põllutöötehnika, põllumajandussõidukite ning õhusõidukite tootmine ja teede ning õhkutõusmis- ja maandumisradade märgistamine. Ainet kasutatakse ka sõjanduses kaitsemaskeeringutel ning laskemoona märgistamiseks.
27.13.01.2010Tris(2-kloroetüül)fosfaat
Tris(2-chloroethyl)phosphate
204-118-5115-96-8REACH-määrus art. 57(c) ReproduktiivtoksilineKasutatakse peamiselt lisaplastifikaatorina ja viskoossuse regulaatorina, millel on leegi levikut aeglustavad omadused akrüülvaikudes, polüuretaanides, PVC-des ja teistes polümeerides. Kasutusalade alla kuuluvad veel liimid, pinnakatmisvahendid ja lakid. Peamised tööstusharud, mis ainet kasutavad, on mööbli-, tekstiili- ja ehitustööstus.
28.30.03.2010Akrüülamiid
Acrylamide
201-173-779-06-1REACH-määrus art. 57(a) ja (b) Kantserogeenne ja mutageenneErinevates rakendustes (reoveekäitlus, paberi tootmine) kasutatava polüakrüülamiidi süntees. Vähesteks kasutusaladeks veel polüakrüülamiidgeelide tootmine teadustöö eesmärgil ja pinnase tsementeerimisaine tsiviilehituses.
29.18.06.2010Trikloroeteen
Trichloroethylene
201-167-479-01-6REACH-määrus art. 57(a) KantserogeennePeamiselt vaheainena klooritud ja fluoritud orgaaniliste ühendite tootmisel. Kasutusaladeks on veel metallosade puhastamine või lahusti liimides.
30.18.06.2010Boorhape
Boric acid
233-139-2, 234-343-410043-35-3, 11113-50-1REACH-määrus art. 57(c) ReproduktiivtoksilineKasutatakse laialdaselt konsistentsust mõjutavate, leeki aeglustavate, antiseptiliste ja säilitusomaduste tõttu. Kuulub detergentide ja puhastusvahendite, liimide, mänguasjade, tööstusvedelike, pidurivedelike, klaasi, keraamika, leegiaeglustite, värvide, desinfitseerivate ainete, kosmeetika, toidulisandite, väetiste, insektitsiidide ja teiste toodete koostisse.
31.18.06.2010Dinaatriumtetraboraat, veevaba
Disodium tetraborate, anhydrous
215-540-41303-96-4, 1330-43-4, 12179-04-3REACH-määrus art. 57(c) ReproduktiivtoksilineDinaatriumtetraboraat ja tetraboordinaatriumheptaoksiid moodustavad vesilahustes samu ühendeid. Kasutusalad on mitmesugused, nt detergentides ja puhastusvahendites, klaasis ja klaasikiududes, keraamikas, tööstusvedelikes, metallurgias, liimides, leegiaeglustites, hügieenitarvetes, biotsiidides, väetistes.
32.18.06.2010Tetraboordinaatriumheptaoksiid, hüdraat
Tetraboron disodium heptaoxide, hydrate
235-541-312267-73-1REACH-määrus art. 57(c) ReproduktiivtoksilineDinaatriumtetraboraat ja tetraboordinaatriumheptaoksiid moodustavad vesilahustes samu ühendeid. Kasutusalad on mitmesugused, nt detergentides ja puhastusvahendites, klaasis ja klaasikiududes, keraamikas, tööstusvedelikes, metallurgias, liimides, leegiaeglustites, hügieenitarvetes, biotsiidides, väetistes.
33.18.06.2010Naatriumkromaat
Sodium chromate
231-889-57775-11-3´REACH-määrus art. 57 (a), (b) ja (c) Kantserogeenne, mutageenne ja reproduktiivtoksilineKasutatakse peamiselt vaheainena teiste kroomiühendite tootmisel, vähese kasutusena ka analüütilise laboriainena. Teised võimalikud kasutusalad on toodud kirjandusallikates, kuid pole selge, kas need Euroopa Liidus eksisteerivad.
34.18.06.2010Kaaliumkromaat
Potassium chromate
232-140-57789-00-6REACH-määrus art. 57 (a) ja (b) Kantserogeenne ja mutageenneKasutatakse korrosioonitõrjevahendina metallide töötlemisel ja katmisel, reagentide, kemikaalide ja tekstiilide tootmiseks, värvainena keraamikas, pigmentide/tintide tootmisel ja analüütlise laboriainena.
35.18.06.2010Ammooniumdikromaat
Ammonium dichromate
232-143-17789-09-5´REACH-määrus art. 57 (a), (b) ja (c) Kantserogeenne, mutageenne ja reproduktiivtoksilinePeamiselt kasutatakse oksüdeerijana. Teised teadaolevad kasutusalad on valgustundlike ekraanide tootmine ja peits tekstiilide tootmisel. Väheselt kasutatakse ka metallide töötlusel ja analüütilise laboriainena.
36.18.06.2010Kaaliumdikromaat
Potassium dichromate
231-906-67778-50-9REACH-määrus art. 57 (a), (b) ja (c) Kantserogeenne, mutageenne ja reproduktiivtoksilineKasutatakse kroomi toomiseks ning korrosioonitõrjevahendina metallide töötlemisel ja katmisel. Veel kasutatakse tekstiilide peitsina, analüütilise laboriainena, labori klaasnõude puhastamiseks, teiste reagentide tootmisel ja oksüdeerijana fotolitograafias.
37.15.12.20102-metoksüetanool
2-Methoxyethanol
203-713-7109-86-4REACH-määrus art. 57(c) ReproduktiivtoksilineKasutatakse peamiselt vaheainena, vähem lahusti või laborikemikaalina.
38.15.12.20102-etoksüetanool
2-Ethoxyethanol
203-804-1110-80-5REACH-määrus art. 57(c) ReproduktiivtoksilineKasutatakse peamiselt vaheainena, vähem lahusti või laborikemikaalina.
39.15.12.2010Koobalt(II)sulfaat
Cobalt (II) sulphate
233-334-210124-43-3REACH-määrus art. 57(a) ja 57(c) Kantserogeenne ja reproduktiivtoksilineKasutatakse peamiselt teiste kemikaalide tootmisel. Lisaks võivad kasutusaladeks olla katalüsaatorite ja kuivatusainete tootmine, pinnatöötlus (nt galvaaniline katmine), korrosiooni ennetamine, pigmentide tootmine, pleegitamine (klaas, keraamika), patareid, söödalisandid, väetised jm.
40.15.12.2010Koobalt(II)nitraat
Cobalt (II) dinitrate
233-402-110141-05-6REACH-määrus art. 57(a) ja 57(c) Kantserogeenne ja reproduktiivtoksilineKasutatakse peamiselt teiste kemikaalide ning katalüsaatorite tootmisel. Täiendavalt võidakse kasutada pinnatöötluses ja patareides.
41.15.12.2010Koobalt(II)karbonaat
Cobalt (II) carbonate
208-169-4513-79-1REACH-määrus art. 57(a) ja 57(c) Kantserogeenne ja reproduktiivtoksilineKasutatakse peamiselt katalüsaatorite tootmisel. Vähem kasutatakse ka teiste kemikaalide (sh pigmentide) tootmisel ja sideainena krundi klaasimassis (ground coat frit).
42.15.12.2010Koobalt(II)atsetaat
Cobalt (di)acetate
200-755-871-48-7REACH-määrus art. 57(a) ja 57(c) Kantserogeenne ja reproduktiivtoksilineKasutatakse peamiselt katalüsaatorite tootmisel või katalüsaatorina. Vähem kasutatakse teiste kemikaalide (sh pigmentide) tootmiseks, pinnatöötlusel, sulamites, värvides, kummi nakkumiseks, söödalisandina.
43.15.12.2010Kroom(VI)oksiid
Chromium trioxide
215-607-81333-82-0REACH-määrus art. 57(a) ja 57(b) Kantserogeenne ja mutageenneKasutatakse peamiselt metallide viimistlemisel, samuti kinnistina veepõhistes puidukaitsevahendites. Vähem kasutatakse nt pigmentide ja värvide, katalüsaatorite ja detergentide tootmisel ning oksüdandina.
44.15.12.2010Kroom(VI)oksiidist ja selle oligomeeridest saadud happed
Acids generated from chromium trioxide and their oligomers
231-801-5, 236-881-57738-94-5, 13530-68-2REACH-määrus art. 57(a)KantserogeenneKasutatakse peamiselt metallide viimistlemisel, samuti kinnistina veepõhistes puidukaitsevahendites. Vähem kasutatakse nt pigmentide ja värvide, katalüsaatorite ja detergentide tootmisel ning oksüdandina.
45.20.06.20112-etoksüetüülatsetaat
2-ethoxyethyl acetate
203839-2111-15-9REACH-määruse art. 57 (c), reproduktiivtoksiline ECHA-le ei ole 2-etoksüetüülatsetaadi registreerimiseks ühtegi taotlust esitatud. Seega tundub, et seda ainet Euroopa Liidus ei toodeta või Euroopa Liitu ei impordita kogustes, mis oleksid üle 1 tonni aastas. Varem kasutati seda peamiselt lahustina pinnakatmisvahendites ja keemiatööstuses, kuid samuti vaheainena tsüanoakrülaatliimide tootmises.
4620.06.2011Strontsiumkromaat
Strontium chromate
232-142-67789-06-2REACH-määruse art. 57 (a), kantserogeenneKasutatakse peamiselt korrosiooni inhibiitorina lennuki- ja kosmosetööstuses kasutatavates pinnakattesegudes, teras- ja alumiiniummähiste tootmises ning autotööstuses.
47.20.06.20111,2-benseendikarboksüülhappe di-C7-11-hargnenud ja lineaarsed alküülestrid (DHNUP)
1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C7-11-branched and linear alkyl esters (DHNUP)
271-084-668515-42-4REACH-määruse art. 57 (c), reproduktiivtoksilineDHNUP registreerimiseks ei ole ECHA-le esitatud ühtegi taotlust. Seega tundub, et seda ainet Euroopa Liidus ei toodeta ega impordita Euroopa Liitu suuremates kogustes kui 1 tonn aastas. Varasemalt kasutati plastifikaatorina PVC-s, vahtudes, liimides ja pinnakatmisvahendites.
48.20.06.2011Hüdrasiin
Hydrazine
206-114-9302-01-2, 7803-57-8REACH-määruse art. 57 (a), kantserogeenne Hüdrasiini kasutatakse peamiselt vaheainena hüdrasiini derivaatide tootmisel, monomeerina polümerisatsioonis, korrosiooni inhibiitorina veetöötluses ja metalli redutseerijana ning kemikaalide puhastamiseks. Veel kasutatakse seda reaktiivkütusena õhu/kosmosesõidukites ja kütusena sõjalistes (hädaabi) energiaüksustes.
49.20.06.20111-metüül-2-pürrolidoon
1-methyl-2-pyrrolidone
212-828-1872-50-4REACH-määruse art. 57 (c), reproduktiivtoksiline1-metüül-2-pürrolidooni kasutatakse peamiselt lahustina pinnakattematerjalides, puhastusvahendites, elektroonikaseadmete tootmises nagu ka pooljuhtide tööstuses, naftakeemilistes protsessides, farmaatsia- ja põllumajanduskemikaalides.
50.20.06.20111,2,3-trikloropropaan
1,2,3-trichloropropane
202-486-196-18-4REACH-määruse art. 57 (a) ja (c), kantserogeenne ja reproduktiivtoksiline1,2,3-trikloropropaani kasutatakse peamiselt vaheainena klooritud lahustite ja põllumajandustoodete tootmisel. Veel kasutatakse seda monomeerina. Varem kasutati 1,2,3-trikloropropaani lahustina, värvi ja laki eemaldajana ning rasva eemaldajana.
51.20.06.20111,2-benseendikarboksüülhappe di-C6-8 hargnenud alküülestrid, C7-küllastunud (DIHP)
1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C6-8-branched alkyl esters, C7-rich (DIHP)
276-158-171888-89-6REACH-määruse art. 57 (c), reproduktiivtoksilineECHA-le ei ole DIHP registreerimiseks ühtegi taotlust esitatud. Seega tundub, et seda ainet üle 1 tonni aastas Euroopa Liidus ei toodeta ega Euroopa Liitu ei impordita. Peamised kasutusalad olid plastifikaatorina PVC-s ja hermeetikutes, pinnakattematerjalides ja potentsiaalselt ka printeritintides.
52.19.12.2011Pliistüfnaat
Lead styphnate
239-290-015245-44-0REACH-määruse art. 57 (c), reproduktiivtoksilinePliistüfnaati kasutatakse süüteainena väikesekaliibriliste ja vintrelvade laskemoonas. Veel kasutatakse pürotehnilises laskemoonas, püssirohupõhistes lõhkeseadeldistes ja tsiviilkasutuseks mõeldud detonaatorites.
53.19.12.2011Pliidiasiid, pliiasiid
Lead diazide, Lead azide
236-542-113424-46-9REACH-määruse art. 57 (c), reproduktiivtoksilinePliidiasiidi kasutatakse peamiselt sütikuna nii tsiviil- kui militaardetonaatorites ning pürotehnikas.
54.19.12.2011Pliidipikraat
Lead dipicrate
229-335-26477-64-1REACH-määruse art. 57 (c), reproduktiivtoksilinePliidiprikaati ei ole registreerimiseks ECHA-le esitatud. Aine on plahvatusohtlik nagu pliidiasiid ja pliistüfnaat. Seda võidakse kasutada väikestes kogustes detonaatorisegudes koos eelpoolnimetatud kahe pliiühendiga.
55.19.12.2011Fenoolftaleiin
Phenolphthalein
201-004-777-09-8REACH-määruse art. 57 (a), kantserogeenneFenoolftaleiini kasutatakse peamiselt laborireaktiivina (pH indikaatorlahused). Vähem kasutatakse ravimpreparaatides ja mõnes erirakenduses (nt indikaatorpaber, haihtuv tint).
56.19.12.20112,2’-dikloro-4,4’-metüleendianiliin
2,2'-Dichloro-4,4'-methylenedianiline
202-918-9101-14-4REACH-määruse art. 57 (a), kantserogeenne2,2’-dikloro-4,4’-metüleendianiliini kasutatakse peamiselt kõvendina vaikudes ja polümeersete toodete tootmisel, samuti ka teiste ainete tootmisel. Lisaks võidakse ainet kasutada ehituses ja kunstis.
57.19.12.2011N,N-dimetüülatseetamiid
N,N-dimethylacetamide
204-826-4127-19-5REACH-määruse art. 57 (c), reproduktiivtoksilineN,N-dimetüülatseetamiidi kasutatakse lahustina, peamiselt erinevate ainete ja riiete ning muude rakenduste jaoks kiudude tootmisel. Veel kasutatakse reaktiivina ning sellistes toodetes nagu tööstuslikud pinnakatted, isolatsioonpaber, polüimiidkiled, värvi eemaldusvahendid ja tindieemaldajad.
58.19.12.2011Triplii diarsenaat
Trilead diarsenate
222-979-53687-31-8REACH-määruse art. 57 (a) ja (c), kantserogeenne ja reproduktiivtoksilineTriplii diarsenaati leidub komplekstoormes, mida kasutatakse vase, plii ja rea väärismetallide tootmisel. Metallurgilistes rafineerimisprotsessides muudetakse toormes leiduv triplii diarsenaat kaltsiumarsenaadiks ja diarseentrioksiidiks. Kui suurem osa kaltsiumarsenaadist kõrvaldatakse jäätmetena, siis diarseentrioksiid leiab edasist kasutust.
59.19.12.2011Kaltsiumarsenaat
Calcium arsenate
231-904-57778-44-1REACH-määruse art. 57 (a), kantserogeenneKaltsiumarsenaati leidub komplekstoormes (mis ise on metallurgiaprotsesside kõrvalsaadus), mida kasutatakse peamiselt vase ja plii rikastamiseks. Ainet kasutatakse nikli sadestamiseks sulametallist ning diarseen trioksiidi tootmiseks. Enamik sellest ainest kõrvaldatakse jäätmetena.
60.19.12.2011Arseenhape
Arsenic acid
231-901-97778-39-4REACH-määruse art. 57 (a), kantserogeenneKasutatakse gaasimullide eemaldamiseks keraamilisest klaasisegust ja lamineeritud trükiplaatide tootmises. Vähemal määral kasutatakse seda ainet pooljuhtide tootmisel ja laborireaktiivina.
61.19.12.2011Bis(2-metoksüetüül)eeter
Bis(2-methoxyethyl) ether
203-924-4111-96-6REACH-määruse art. 57 (c), reproduktiivtoksilineKasutatakse ennekõike reakstsioonilahustina või tööstuskemikaalina väga erinevates rakendustes. Veel kasutatakse lahustina aku elektrolüütides ja võib-olla ka teistes toodetes nagu hermeetikutes, liimides, kütustes ja autohooldusvahendites.
62.19.12.20111,2-dikloroetaan
1,2-Dichloroethane
203-458-1107-06-2REACH-määruse art. 57 (a), kantserogeenneKasutatakse teiste ainete tootmisel. Vähem kasutatakse lahustina keemia- ja farmaatsiatööstuses, samuti laborites.
63.19.12.20114-(1,1,3,3-tetrametüülbutüül)fenool, 4-tert-oktüülfenool
4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenol, 4-tert-octyl phenol
205-426-2140-66-9REACH-määruse art. 57(f), samaväärne oht, mis võib avaldada tõsist mõju keskkonnaleKasutatakse polümeeride ja etoksülaat pindaktiivsete ainete tootmisel. Lisaks kasutatakse liimide, pinnakattematerjalide, tintide ja kummitoodete koostises.
64.19.12.20112-metoksüaniliin, o-anisidiin
2-Methoxyaniline, o-Anisidine
201-963-190-04-0REACH- määruse art. 57(a), kantserogeenne2- metoksüaniliini kasutatakse peamiselt tätoveerimisvärvide tootmises ning paberi, polümeeride ja fooliumi koloreerimiseks.
65.19.12.2011bis(2-metoksüetüül)ftalaat
Bis(2-methoxyethyl) phthalate
204-212-6117-82-8REACH-määruse art. 57 (c), reproduktiivtoksilineECHA-le ei ole eitatud selle aine kohta ühtegi registreerimistaotlust. Seega seda ainet üle 1t aastas EL-s ei toodeta ega EL-i ei impordita. Peamised kasutusalad olid plastifikaatorina polümeermaterjalides ja värvides, lakkides ning printeri tintides.
66.19.12.2011Formaldehüüd, oligomeerilise reaktsiooni saadused aniliiniga (tehniline MDA)
Formaldehyde, oligomeric reaction products with aniline (technical MDA)
500-036-125214-70-4REACH-määruse art. 57 (a), kantserogeenneTehnilist MDA-d kasutatakse peamiselt teiste ainete tootmiseks. Vähem kasutatakse ioonvahetusvaiguna tuumaelektrijaamades, kõvendina epoksüvaikudes, s.t silindrite, torude ja valuvormide, samuti ka liimide tootmiseks.
67.19.12.2011Tsirkooniumoksiid-alumosilikaatsed tulekindlad keraamilised kiud[4]
Zirconia Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres
--REACH-määruse art. 57 (a), kantserogeenneTulekindlaid keraamilisi kiude kasutatakse kõrget temperatuuri taluvate isolatsioonmaterjalidena, peaaegu eranditult tööstuslikes rakendustes (tööstuslike ahjude ja aparatuuri isoleermaterjalina, auto-, lennuki- ja kosmosetööstuses) ja tulekaitses (hoonetes ja tööstustehnoloogilistes seadmetes).
68.19.12.2011Alumosilikaatsed tulekindlad keraamilised kiud[5]
Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres
--REACH-määruse art. 57 (a), kantserogeenneTulekindlaid keraamilisi kiude kasutatakse kõrget temperatuuri taluvate isolatsioonmaterjalidena, peaaegu eranditult tööstuslikes rakendustes (tööstuslike ahjude ja aparatuuri isoleermaterjalina, auto-, lennuki- ja kosmosetööstuses) ja tulekaitses (hoonetes ja tööstustehnoloogilistes seadmetes).
69.19.12.2011Pentatsinkkromaat oktahüdroksiid
Pentazinc chromate octahydroxide
256-418-049663-84-5REACH-määruse art. 57 (a), kantserogeennePentasiinkromaat oktahüdroksiidi kasutatakse peamiselt pinnakattematerjalides sõidukite katmisel ja lennunduses.
70.19.12.2011Kaalium hüdroksüoktaoksoditsinkaat dikromaat Potassium hydroxyoctaoxodizincatedichromate
234-329-811103-86-9REACH-määruse art. 57 (a), kantserogeenneKaalium hüdroksüoktaoksoditsinkaat dikromaati kasutatakse peamiselt pinnakattematerjalides lennunduses, teras- ja alumiiniummähiste kattena ning sõidukite kattematerjalina.
71.19.12.2011Dikroom tris(kromaat)
Dichromium tris(chromate)
246-356-224613-89-6REACH-määruse art. 57 (a), kantserogeenneDikroom (tris)kromaati kasutatakse peamiselt metallide pinnatöötluses kasutatavates segudes lennunduses, terase ja alumiiniumi katmisel.
72.18.06.20121,2-bis(2-metoksüetoksü)etaan (TEGDME, triglüüm)
1,2-bis(2-methoxyethoxy)ethane (TEGDME, triglyme)
203-977-3112-49-2REACH-määrus art. 57(c) ReproduktiivtoksilineKasutatakse peamiselt lahustina või töötlemise abiainena tööstuskemikaalide tootmisel, vähem pidurivedelikes ja mootorsõidukite remontimisel.
73.18.06.20121,2-dimetoksüetaan, etüleenglükooldimetüüleeter (EGDME)
1,2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)
203-794-9110-71-4REACH-määrus art. 57(c) ReproduktiivtoksilineKasutatakse peamiselt lahustina või töötlemise abiainena tööstuskemikaalide tootmisel, sealhulgas elektrolüüdilahustina liitiumpatareides.
74.18.06.2012Diboortrioksiid
Diboron trioxide
215-125-81303-86-2REACH-määrus art. 57(c) ReproduktiivtoksilineOmab mitmeid erinevaid rakendusi, nt kasutatakse klaasis ja klaaskiududes, frittides, keraamikas, leegiaeglustites, katalüsaatorites, tööstusvedelikes, metallurgias, tuumaseadmetes, elektriseadmetes, liimides, tintides/värvides, filmiilmutuslahustes, detergentides ja puhastusvahendites, reagentides, biotsiidides ja insektitsiidides.
75.18.06.2012Formamiid
Formamide
200-842-075-12-7REACH-määrus art. 57(c) ReproduktiivtoksilineKasutatakse peamiselt vaheainena põllumajandus-, farmaatsia- ja tööstuskemikaalide tootmisel, vähem lahustina, laborireaktiivina kvaliteedikontrolli otstarbel kohtuekspertiisilaborites, haiglates, farmaatsiaettevõtetes, toiduaineid ja jooke tootvates ettevõtetes ja teaduslaborites. Samuti võib leida kasutust plastifikaatorina.
76.18.06.2012Plii(II)metaansulfonaat
Lead(II) bis(methanesulfonate)
401-750-517570-76-2REACH-määrus art. 57(c) ReproduktiivtoksilineKasutatakse peamiselt elektroonikakomponentide (nt trükkplaadid) metalliga katmisel (nii galvaanimine kui ka vooluta galvaanimine). Samuti võib leida kasutust eriotstarbelistes akudes.
77.18.06.20121,3,5-tris(oksüranüülmetüül)-1,3,5-triasiin-2,4,6-(1H,3H,5H)-trioon (TGIC)
1,3,5-tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione (TGIC)
219-514-32451-62-9REACH-määrus art. 57(b) MutageenneKasutatakse peamiselt vaikude ja pinnakatete kõvendina, samuti trükkplaaditööstuse tintides, elektriisolatsioonimaterjalides, vaikude vormimissüsteemides, lamineeritud lehtmaterjalides, siidtrükkpinnakatetes, tööriistades, liimides, vooderdusmaterjalides ja plastide stabilisaatorites.
78.18.06.20121,3,5-tris-[(2S ja 2R)-2,3-epoksüpropüül]-1,3,5-triasiin-2,4,6-(1H,3H,5H)-trioon
1,3,5-tris[(2S and 2R)-2,3-epoxypropyl]-1,3,5-triazine-2,4,6-(1H,3H,5H)-trione (β-TGIC
423-400-059653-74-6REACH-määrus art. 57(b) MutageenneEuroopa Liidus kasutatakse peamiselt jootemaskitindina, samuti elektriisolatsioonimaterjalides, vaikude vormimissüsteemides, lamineeritud lehtmaterjalides, siidtrükkpinnakatetes, tööriistades, liimides, vooderdusmaterjalides ja plastide stabilisaatorites.
79.18.06.20124,4'-bis(dimetüülamino)bensofenoon (Michleri ketoon)
4,4'-bis(dimethylamino)benzophenone (Michler's ketone)
202-027-590-94-8REACH-määrus art. 57(a) KantserogeenneKasutatakse vaheainena trifenüülmetaanvärvainete ja teiste ainete tootmisel. Muudeks võimalikeks kasutusaladeks on kasutus lisaainena (fotosensibilisaator) värvainetes ja pigmentides, kuivkiletoodetes ja protsessikemikaalina elektroonikaskeemide tootmisel.
80.18.06.2012N,N,N′,N′-tetrametüül-4,4′-metüleendianiliin (Michleri alus)
N,N,N',N'-tetramethyl-4,4'-methylenedianiline (Michler's base)
202-959-2101-61-1REACH-määrus art. 57(a) KantserogeenneKasutatakse vaheainena värvainete ja teiste ainete tootmisel.
81.18.06.2012[4-[[4-anilino-1-naftüül][4-(dimetüülamino)fenüül]metüleen]tsükloheksa-2,5-dieen-1-ülideen]dimetüülammooniumkloriid
[4-[[4-anilino-1-naphthyl][4-(dimethylamino)phenyl]methylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene] dimethylammonium chloride (C.I. Basic Blue 26)
219-943-62580-56-5REACH-määrus art. 57(a) Kantserogeenne[6]Kasutatakse tintide, puhastusvahendite ja pinnakatete valmistamisel, aga ka paberi, pakendite, tekstiili, plastiktoodete ja teiste tooteliikide värvimiseks. Samuti kasutatakse diagnostilistel ja analüütilistel eesmärkidel.
82.18.06.2012[4-[4,4'-bis(dimetüülamino)benshüdrülideen]tsükloheksa-2,5-dieen-1-ülideen]dimetüülammooniumkloriid (C.I. aluseline violett 3)
[4-[4,4'-bis(dimethylamino) benzhydrylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]dimethylammonium chloride (C.I. Basic Violet 3)
208-953-6548-62-9REACH-määrus art. 57(a) Kantserogeenne[6]Kasutatakse peamiselt paberi värvimiseks ja printerikassettide ning pastapliiatsite tintides. Lisaks on leidnud kasutust ka kuivatatud lillede värvimisel, vedelike nähtavust suurendava markerina ning värvainena mikrobioloogia- ja kliinilistes laborites.
83.18.06.20124,4'-bis(dimetüülamino)-4''-(metüülamino)tritüülalkohol
4,4'-bis(dimethylamino)-4''-(methylamino)trityl alcohol
209-218-2561-41-1REACH-määrus art. 57(a) Kantserogeenne[6]Kasutatakse kirjutustintide ja potentsiaalselt ka teiste tintide valmistamisel, samuti mitmesuguste materjalide värvimiseks.
84.18.06.2012α,α-bis[4-(dimetüülamino)fenüül]-4-(fenüülamino)naftaleen-1-metanool
α,α-Bis[4-(dimethylamino)phenyl]-4 (phenylamino)naphthalene-1-methanol (C.I. Solvent Blue 4)
229-851-86786-83-0REACH-määrus art. 57(a) Kantserogeenne[6]Kasutatakse peamiselt trükivärvi ja kirjutustindi valmistamisel, paberi värvimiseks ning segudes (nt klaasipesuvedelikes).
85.19.12.2012Bis(pentabromofenüül)eeter
Bis(pentabromophenyl) ether (decabromodiphenyl ether/ DecaBDE)
214-604-91163-19-5REACH-määrus art. 57(d), (e) Püsiv, bioakumuleeruv ja toksilin, Väga püsiv ja väga bioakumuleeruv 
86.19.12.2012Pentakosafluorotridekaan hape
Pentacosafluorotridecanoic acid
276-745-272629-94-8REACH-määrus art. 57(e) Väga püsiv ja väga bioakumuleeruv 
87.19.12.2012Trikosafluorododekaan hape
Tricosafluorododecanoic acid
206-203-2307-55-1REACH-määrus art. 57(e) Väga püsiv ja väga bioakumuleeruv 
88.19.12.2012Henikosafluoroundekaan hape
Henicosafluoroundecanoic acid
218-165-42058-94-8REACH-määrus art. 57(e) Väga püsiv ja väga bioakumuleeruv 
89.19.12.2012Heptakosafluorotetradekaan hape
Heptacosafluorotetradecanoic acid
206-803-4376-06-7REACH-määrus art. 57(e) Väga püsiv ja väga bioakumuleeruv 
90.19.12.2012Diaseen-1,2-dikarboksamiid (C,C'-asodi(formamiid))
Diazene-1,2-dicarboxamide (C,C'-azodi(formamide))
204-650-8123-77-3REACH-määrus art. 57(f) Samaväärset ohtu põhjustav aine, avaldades võimalikku tõsist mõju inimeste tervisele 
91.19.12.2012Tsükloheksaan-1,2-dikarboksüülanhüdriid [a], cis-tsükloheksaan-1,2-dikarboksüülanhüdriid [b], trans-tsükloheksaan-1,2-dikarboksüülanhüdriid [c][7]
Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride [a], cis-cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride [b], trans-cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride [c]
201-604-9, 236-086-3, 238-009-985-42-7, 13149-00-3, 14166-21-3REACH-määrus art. 57(f) Samaväärset ohtu põhjustav aine, avaldades võimalikku tõsist mõju inimeste tervisele 
92.19.12.2012Heksahüdro-4-metüülftaalanhüdriid [a], heksahüdrometüülftaalanhüdriid [b], heksahüdro-1-metüülftaalanhüdriid [c], heksahüdro-3-metüülftaalanhüdriid [d][8]
Hexahydromethylphthalic anhydride [a], hexahydro-4-methylphthalic anhydride [b], hexahydro-1-methylphthalic anhydride [c], hexahydro-3-methylphthalic anhydride [d]
247-094-1, 243-072-0, 256-356-4, 260-566-125550-51-0, 19438-60-9, 48122-14-1, 57110-29-9REACH-määrus art. 57(f) Samaväärset ohtu põhjustav aine, avaldades võimalikku tõsist mõju inimeste tervisele 
93.19.12.20124-nonüülfenool, hargnenud ja lineaarse ahelaga[9]
4-Nonylphenol, branched and linear
--REACH-määrus art. 57(f) Samaväärset ohtu põhjustav aine, avaldades võimalikku tõsist mõju keskkonnale 
94.19.12.20124-(1,1,3,3-tetrametüülbutüül)fenool, etoksüleeritud[10]
4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, ethoxylated
--REACH-määrus art. 57(f) Samaväärset ohtu põhjustav aine, avaldades võimalikku tõsist mõju keskkonnale 
95.19.12.2012Metoksüäädikhape
Methoxyacetic acid
210-894-6625-45-6REACH-määrus art. 57(c) Reproduktiivtoksiline 
96.19.12.2012N,N-dimetüülformamiid
N,N-dimethylformamide
200-679-568-12-2REACH-määrus art. 57(c) Reproduktiivtoksiline 
97.19.12.2012Dibutüültinadikloriid (DBTC)
Dibutyltin dichloride (DBTC)
211-670-0683-18-1REACH-määrus art. 57(c) Reproduktiivtoksiline 
98.19.12.2012Pliimonooksiid
Lead monoxide (Lead oxide)
215-267-01317-36-8REACH-määrus art. 57(c) Reproduktiivtoksiline 
99.19.12.2012Tripliitetraoksiid
Orange lead (Lead tetroxide)
215-235-61314-41-6REACH-määrus art. 57(c) Reproduktiivtoksiline 
100.19.12.2012Pliibis(tetrafluoroboraat)
Lead bis(tetrafluoroborate)
237-486-013814-96-5REACH-määrus art. 57(c) Reproduktiivtoksiline 
101.19.12.2012Triplii-bis(karbonaat)dihüdroksiid
Trilead bis(carbonate)dihydroxide
215-290-61319-46-6REACH-määrus art. 57(c) Reproduktiivtoksiline 
102.19.12.2012Pliititaantrioksiid
Lead titanium trioxide
235-038-912060-00-3REACH-määrus art. 57(c) Reproduktiivtoksiline 
103.19.12.2012Pliititaantsirkooniumoksiid
Lead titanium zirconium oxide
235-727-412626-81-2REACH-määrus art. 57(c) Reproduktiivtoksiline 
104.19.12.2012Ränihape, pliisool
Silicic acid, lead salt
234-363-311120-22-2REACH-määrus art. 57(c) Reproduktiivtoksiline 
105.19.12.2012Ränihape (H2Si2O5), baariumsool (1:1), plii lisandiga[11]
Silicic acid (H2Si2O5), barium salt (1:1), lead-doped
272-271-568784-75-8REACH-määrus art. 57(c) Reproduktiivtoksiline 
106.19.12.20121-bromopropaan (n-propüülbromiid)
1-bromopropane (n-propyl bromide)
203-445-0106-94-5REACH-määrus art. 57(c) Reproduktiivtoksiline 
107.19.12.2012Metüüloksiraan (propüleenoksiid)
Methyloxirane (Propylene oxide)
200-879-275-56-9REACH-määruse art. 57 (a)/ (b) Kantserogeenne/ Mutageenne 
108.19.12.20121,2-benseendikarboksüülhape, dipentüülester, hargnenud ja lineaarse ahelaga
1,2-Benzenedicarboxylic acid, dipentylester, branched and linear
284-032-284777-06-0REACH-määrus art. 57(c) Reproduktiivtoksiline 
109.19.12.2012Diisopentüülftalaat
Diisopentylphthalate (DIPP)
210-088-4605-50-5REACH-määrus art. 57(c) Reproduktiivtoksiline 
110.19.12.2012N-pentüül-isopentüülftalaat
N-pentyl-isopentylphthalate
-776297-69-9REACH-määrus art. 57(c) Reproduktiivtoksiline 
111.19.12.20121,2-dietoksüetaan
1,2-diethoxyethane
211-076-1629-14-1REACH-määrus art. 57(c) Reproduktiivtoksiline 
112.19.12.2012Äädikhape, pliisool, aluseline
Acetic acid, lead salt, basic
257-175-351404-69-4REACH-määrus art. 57(c) Reproduktiivtoksiline 
113.19.12.2012Pliioksiidsulfaat
Lead oxide sulfate
234-853-712036-76-9REACH-määrus art. 57(c) Reproduktiivtoksiline 
114.19.12.2012[Ftalato(2-)]dioksotriplii
[Phthalato(2-)]dioxotrilead
273-688-569011-06-9REACH-määrus art. 57(c) Reproduktiivtoksiline 
115.19.12.2012Dioksobis(stearato)triplii
Dioxobis(stearato)trilead
235-702-812578-12-0REACH-määrus art. 57(c) Reproduktiivtoksiline 
116.19.12.2012Rasvhapped, C16-18, pliisoolad
Fatty acids, C16-18, lead salts
292-966-791031-62-8REACH-määrus art. 57(c) Reproduktiivtoksiline 
117.19.12.2012Pliitsünamidaat
Lead cynamidate
244-073-920837-86-9REACH-määrus art. 57(c) Reproduktiivtoksiline 
118.19.12.2012Pliidinitraat
Lead dinitrate
233-245-910099-74-8REACH-määrus art. 57(c) Reproduktiivtoksiline 
119.19.12.2012Pentapliitetraoksiidsulfaat
Pentalead tetraoxide sulphate
235-067-712065-90-6REACH-määrus art. 57(c) Reproduktiivtoksiline 
120.19.12.2012Kolumbiit, antimonpliikollane
Pyrochlore, antimony lead yellow
232-382-18012-00-8REACH-määrus art. 57(c) Reproduktiivtoksiline 
121.19.12.2012Väävlishape, pliisool, kahealuseline
Sulfurous acid, lead salt, dibasic
263-467-162229-08-7REACH-määrus art. 57(c) Reproduktiivtoksiline 
122.19.12.2012Tetraetüülplii
Tetraethyllead
201-075-478-00-2REACH-määrus art. 57(c) Reproduktiivtoksiline 
123.19.12.2012Tetrapliitrioksiidsulfaat
Tetralead trioxide sulphate
235-380-912202-17-4REACH-määrus art. 57(c) Reproduktiivtoksiline 
124.19.12.2012Tripliidioksiidfosfonaa
Trilead dioxide phosphonate
235-252-212141-20-7REACH-määrus art. 57(c) Reproduktiivtoksiline 
125.19.12.2012Furaan
Furan
203-727-3110-00-9REACH-määrus art. 57(a) Kantserogeenne 
126.19.12.2012Dietüülsulfaat
Diethyl sulphate
200-589-664-67-5REACH-määruse art. 57 (a)/ (b) Kantserogeenne/ Mutageenne 
127.19.12.2012Dimetüülsulfaat
Dimethyl sulphate
201-058-177-78-1REACH-määrus art. 57(a) Kantserogeenne 
128.19.12.20123-etüül-2-metüül-2-(3-metüülbutüül)-1,3-oksasolidiin
3-ethyl-2-methyl-2-(3-methylbutyl)-1,3-oxazolidine
421-150-7143860-04-2REACH-määrus art. 57(c) Reproduktiivtoksiline 
129.19.12.2012Dinoseb (6-sec-butüül-2,4-dinitrofenool)
Dinoseb (6-sec-butyl-2,4-dinitrophenol)
201-861-788-85-7REACH-määrus art. 57(c) Reproduktiivtoksiline 
130.19.12.20124,4-metüleendi-o-toluidiin
4,4'-methylenedi-o-toluidine
212-658-8838-88-0REACH-määrus art. 57(a) Kantserogeenne 
131.19.12.20124,4’-oksüdianiliin ja selle soolad
4,4'-oxydianiline and its salts
202-977-0101-80-4REACH-määruse art. 57 (a)/ (b) Kantserogeenne/ Mutageenne 
132.19.12.20124-aminoasobenseen
4-aminoazobenzene
200-453-660-09-3REACH-määrus art. 57(a) Kantserogeenne 
133.19.12.20124-metüül-m-fenüleendiamiin (2,4-tolueendiamiin)
4-methyl-m-phenylenediamine (toluene-2,4-diamine)
202-453-195-80-7REACH-määrus art. 57(a) Kantserogeenne 
134.19.12.20126-metoksü-m-toluidiin (p-kresidiin)
6-methoxy-m-toluidine (p-cresidine)
204-419-1120-71-8REACH-määrus art. 57(a) Kantserogeenne 
135.19.12.2012Bifenüül-4-üülamiin
Biphenyl-4-ylamine
202-177-192-67-1REACH-määrus art. 57(a) Kantserogeenne 
136.19.12.2012o-aminoasotolueen ([4-o-tolüülaso-o-toluidiin])
o-aminoazotoluene ([4-o-tolylazo-o-toluidine])
202-591-297-56-3REACH-määrus art. 57(a) Kantserogeenne 
137.19.12.2012o-toluidiin
o-toluidine
202-429-095-53-4REACH-määrus art. 57(a) Kantserogeenne 
138.19.12.2012N-metüülatseetamiid
N-methylacetamide
201-182-679-16-3REACH-määrus art. 57(c) Reproduktiivtoksiline 
139.20.06.2013Kaadmium
Cadmium
231-152-87440-43-9REACH-määrus art. 57 (a) ja (f) Kantserogeenne ning samaväärset ohtu põhjustav aine, avaldades võimalikku tõsist mõju inimeste tervisele 
140.20.06.2013Kaadmiumoksiid
Cadmium oxide
215-146-21306-19-0REACH-määrus art. 57 (a) ja (f) Kantserogeenne ning samaväärset ohtu põhjustav aine, avaldades võimalikku tõsist mõju inimeste tervisele (mõju neerudele ja luudele) 
141.20.06.2013Ammooniumpentadekafluorooktanaat
Ammonium pentadecafluorooctanoate (APFO)
223-320-43825-26-1REACH-määrus art. 57 (c) ja (d) Reproduktiivtoksiline ning püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline 
142.20.06.2013Pentadekafluorooktaan hape
Pentadecafluorooctanoic acid (PFOA)
206-397-9335-67-1REACH-määrus art. 57 (c) ja (d) Reproduktiivtoksiline ning püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline 
143.20.06.2013Dipentüülftalaat
Dipentyl phthalate (DPP)
205-017-9131-18-0REACH-määrus art. 57 (c) Reproduktiivtoksiline 
144.20.06.20134-nonüülfenool, hargnenud ja lineaarse ahelaga, etoksüleeritud [12]
4-Nonylphenol, branched and linear, ethoxylated
--REACH-määrus art. 57 (f) Samaväärset ohtu põhjustav aine, avaldades võimalikku tõsist mõju keskkonnale (endokriinseid häireid põhjustav) 
145.16.12.2013Kaadmiumsulfiid
Cadmium sulphide
215-147-81306-23-6REACH-määrus art. 57 (a) Kantserogeenne REACH-määrus art. 57 (f) Samaväärset ohtu põhjustav aine, avaldades võimalikku tõsist mõju inimeste tervisele 
146.16.12.2013Dinaatrium 3,3′-[[1,1′-bifenüül]-4,4′-düül-bis(aso)]bis(4-aminonaftaleen-1-sulfonaat)
Disodium 3,3'-[[1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbis(azo)]bis(4-aminonaphthalene-1-sulphonate) (C.I. Direct Red 28)
209-358-4573-58-0REACH-määrus art. 57(a) Kantserogeenne 
147.16.12.2013Dinaatrium 4-amino-3-[[4′-(2,4-diaminofenüül)aso][1,1′-bifenüül]-4-üül]aso]-5-hüdroksü-6-(fenüülaso)naftaleen-2,7-disulfonaat
Disodium 4-amino-3-[[4'-[(2,4-diaminophenyl)azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo] -5-hydroxy-6-(phenylazo)naphthalene-2,7-disulphonate (C.I. Direct Black 38)
217-710-31937-37-7REACH-määrus art. 57(a) Kantserogeenne 
148.16.12.2013Diheksüülftalaat
Dihexyl phthalate
201-559-584-75-3REACH-määrus art. 57(c) Reproduktiivtoksiline 
149.16.12.2013Imidasolidiin-2-tioon (2-imidasoliin-2-tiool)
Imidazolidine-2-thione (2-imidazoline-2-thiol)
202-506-996-45-7REACH-määrus art. 57(c) Reproduktiivtoksiline 
150.16.12.2013Pliidiatsetaat
Lead di (acetate)
206-104-4301-04-2REACH-määrus art. 57(c) Reproduktiivtoksiline 
151.16.12.2013Triksülüülfosfaat
Trixylyl phosphate
246-677-825155-23-1REACH-määrus art. 57(c) Reproduktiivtoksiline 
152.16.06.2014Kaadmiumkloriid
Cadmium chloride
233-296-710108-64-2REACH-määrus art. 57(a), (b), (c) ja (f) Kantserogeenne, mutageenne, reproduktiivtoksiline ja samaväärset ohtu põhjustav aine, avaldades võimalikku tõsist mõju inimeste tervisele 
153.16.06.20141,2-benseendikarboksüülhappe diheksüülester, hargnenud ja lineaarse ahelaga
1,2-Benzenedicarboxylic acid, dihexyl ester, branched and linear
271-093-568515-50-4REACH-määrus art. 57(c) Reproduktiivtoksiline 
154.16.06.2014Naatriumperoksometaboraat
Sodium peroxometaborate
231-556-47632-04-4REACH-määrus art. 57(c) Reproduktiivtoksiline 
155.16.06.2014Naatriumperboraat; perboorhappe naatriumsool
Sodium perborate; perboric acid, sodium salt
239-172-9,234-390-0-REACH-määrus art. 57(c) Reproduktiivtoksiline 
156.17.12.2014Kaadmiumfluoriid
Cadmium fluoride
232-222-07790-79-6REACH-määrus art. 57(a) Kantserogeenne/REACH-määrus art. 57(b) Mutageenne/REACH-määrus art. 57(c) Reproduktiivtoksiline/REACH-määrus art. 57(f) Samaväärset ohtu põhjustav aine, avaldades võimalikku tõsist mõju inimeste tervisele 
157.17.12.2014Kaadmiumsulfaat
Cadmium sulphate
233-331-610124-36-4 /31119-53-6REACH-määrus art. 57(a) Kantserogeenne /REACH-määrus art. 57(b) Mutageenne /REACH-määrus art. 57(c) Reproduktiivtoksiline /REACH-määrus art. 57(f) Samaväärset ohtu põhjustav aine, avaldades võimalikku tõsist mõju inimeste tervisele 
158.17.12.20142-bensotriasool-2-üül-4,6-di-tert-butüülfenool (UV-320)
2-benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320)
223-346-63846-71-7REACH-määrus art. 57(d) Püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline /REACH-määrus art. 57(e) Väga püsiv ja väga bioakumuleeruv 
159.17.12.20142-(2H-bensotriasool-2-üül)-4,6-ditertpentüülfenool (UV-328)
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328)
247-384-825973-55-1REACH-määrus art. 57(d) Püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline /REACH-määrus art. 57(e) Väga püsiv ja väga bioakumuleeruv 
160.17.12.20142-etüülheksüül-10-etüül-4,4-dioktüül-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-stannatetradekanoaat (DOTE)
2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE)
239-622-415571-58-1REACH-määrus art. 57(c) Reproduktiivtoksiline 
161.17.12.20142-etüülheksüül-10-etüül-4,4-dioktüül-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-stannatetradekanoaadi ja 2-etüülheksüül-10-etüül-4-[[2-[(2-etüülheksüül)oksü]-2-oksoetüül]tio]-4-oktüül-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-stannatetradekanoaadi reaktsioonimass (DOTE ja MOTE reaktsioonimass)
Reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (reaction mass of DOTE and MOTE)
--REACH-määrus art. 57(c) Reproduktiivtoksiline 
162.15.06.20151,2-benseendikarboksüülhappe di-C6-10-alküülestrid/1,2-benseendikarboksüülhappe detsüül-, heksüül- ja oktüüldiestrite segud, mis sisaldavad diheksüülftalaati (EC nr 201-559-5) kontsentratsioonis ≥ 0,3%
1,2-benzenedicarboxylic acid, di-C6-10-alkyl esters/ 1,2-benzenedicarboxylic acid, mixed decyl and hexyl and octyl diesters with ≥ 0.3% of dihexyl phthalate (EC No. 201-559-5)
271-094-0, 272-013-168515-51-5, 68648-93-1REACH-määrus art. 57(c) ReproduktiivtoksilineKasutatakse näiteks liimides, värvides, ehitusmaterjalides, kunstitarvetes (nt voolimissavis ja näpuvärvides).
163.15.06.20155-sec-butüül-2-(2,4-dimetüültsükloheks-3-een-1-üül)-5-metüül-1,3-dioksaan (1), 5-sec-butüül-2-(4,6-dimetüültsükloheks-3-een-1üül)-5-metüül-1,3-dioksaan (2) [hõlmates ainete (1) ja (2) stereoisomeere või kõikvõimalikke kombinatsioone]
5-sec-butyl-2-(2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-methyl-1,3-dioxane (1), 5-sec-butyl-2-(4,6-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-methyl-1,3-dioxane (2) [covering any of the individual stereoisomers of (1) and (2) or any combination thereof]
--REACH-määrus art. 57(e) Väga püsiv ja väga bioakumuleeruvKasutatakse näiteks lõhnade koostisosana (karanal).
164.17.12.2015Nitrobenseen
Nitrobenzene
202-716-098-95-3REACH-määruse art. 57 (c) ReproduktiivtoksilineKasutatakse teiste ainete tootmisel.
165.17.12.20152,4-di-tert-butüül-6-(5-klorobensotriasool-2-üül)fenool
2,4-di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327)
223-383-83864-99-1REACH-määruse art. 57 (e). Väga püsiv ja väga bioakumuleeruvKasutatakse UV-kiirguse eest kaitsva vahendina pinnakatetes, plastides, kummides ja kosmeetikas.
166.17.12.20152-(2H-bensotriasool-2-üül)-4-(tert-butüül)-6-(sec-butüül)fenool
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol (UV-350)
253-037-136437-37-3
REACH-määruse art. 57 (e). Väga püsiv ja väga bioakumuleeruv
Kasutatakse UV-kiirguse eest kaitsva vahendina pinnakatetes, plastides, kummides ja kosmeetikas.
167.17.12.20151,3-propaansultoon
1,3-propanesultone
214-317-91120-71-4REACH-määruse art. 57 (a). KantserogeenneKasutatakse liitiumioonakudes elektrolüüdina.
168.17.12.2015Perfluorononaan-1-hape ja selle naatrium- ja ammooniumsoolad
Perfluorononan-1-oic-acid and its sodium and ammonium salts
206-801-3375-95-1; 21049-39-8; 4149-60-4REACH-määruse art. 57 (c) ja (d). Reproduktiivtoksiline ning püsiv, bioakumuleeruv ja toksilineKasutatakse protsessilisandina fluoropolümeeride tootmisel/määrdeõlide lisandina/pindaktiivse ainena tulekustutusvahendites/ puhastusvahendites/tekstiilide saastumisevastastes viimistlusvahendites/poleeriva pindaktiivse ainena/veekindlust tagava vahendina ja vedelkristallkuvarites.
169.20.06.2016Benso[def]krüseen (Benso[a]püreen)
Benzo[def]chrysene (Benzo[a]pyrene)
200-028-550-32-8REACH-määruse art. 57 (a), (b), (c), (d) ja (e) Kantserogeenne, mutageenne, reproduktiivtoksiline, püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline ning väga püsiv ja väga bioakumuleeruv Tavapäraselt antud ainet sihilikult ei toodeta, kuid see võib sisalduda koostisosa või lisandina teistes ainetes.

 

* Teave võimalike kasutusalade kohta pärineb REACH-määruse XV lisa toimikust, mille on koostanud vastav liikmesriik, ja avalikul arutelul laekunud märkuste teabest ega pruugi anda täielikku ülevaadet kõikidest kasutusaladest.      
[1] Aine ei täida kantserogeenseks aineks identifitseerimise kriteeriumit juhtudel, kus benso(a)püreeni (EÜ nr 200-028-5) sisaldus aines on väiksem kui 0,005 % w/w.      
[2] Aine ei täida kantserogeenseks aineks identifitseerimise kriteeriumit juhtudel, kus benso(a)püreeni (EÜ nr 200-028-5) sisaldus aines on väiksem kui 0,005 % w/w ja benseeni (EÜ nr 200-753-7) sisaldus aines on väiksem kui 0,1 % w/w.      
[3] Aine ei täida mutageenseks aineks identifitseerimise kriteeriumit juhtudel, kus benseeni (EÜ nr 200-753-7) sisaldus aines on väiksem kui 0,1 % w/w.       
[4] Tsirkooniumoksiid-alumosilikaatsed tulekindlad keraamilised kiud on kaetud määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 3. osa tabelis 3.1 indeksinumbriga 650-017-00-8 ja täidavad kolme järgmist tingimust:
a) Al2O3, SiO2 ja ZrO2 on peamised koostisosad (kiududes) ja neid on erinevates kontsentratsioonivahemikes.
b) kiudude diameetri kaalutud geomeetrilise keskmise ja kahekordse geomeetrilise standardhälbe vahe on 6 või vähem mikromeetrit (µm).
c) leelismetallide ja leelismuldmetallide oksiidide (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) sisaldus on väiksem või võrdne 18 massi%.

Inglise keeles:
Zirconia Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres
are fibres covered by index number 650-017-00-8 in Annex VI, part 3, table 3.1 of Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, and fulfil the three following conditions:
a) oxides of aluminium, silicon and zirconium are the main components  present (in the fibres) within variable concentration ranges.
b) fibres have a length weighted geometric mean diameter less two standard geometric errors of 6 or less micrometres (µm).
c) alkaline oxide and alkali earth oxide (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) content less or equal to 18%  by weight.

[5] Alumosilikaatsed tulekindlad keraamilised kiud on kaetud määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 3. osa tabelis 3.1 indeksinumbriga 650-017-00-8 ja täidavad kolme järgmist tingimust:
a) Al2O3 ja SiO2 on peamised koostisosad (kiududes) erinevates kontsentratsioonivahemikes
b) kiudude diameetri kaalutud geomeetriline keskmise ja kahekordse geomeetrilise standardhälbe vahe on 6 või vähem mikromeetrit (µm).
c) leelismetallide ja leelismuldmetallide oksiidide (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) sisaldus on väiksem või võrdne 18 massi%.

Inglise keeles:
Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres
are fibres covered by index number 650-017-00-8 in Annex VI, part 3, table 3.1 of Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, and fulfil the three following conditions:
a) oxides of aluminium and silicon are the main components present (in the fibres) within variable concentration ranges.
b) fibres have a length weighted geometric mean diameter less two standard geometric errors of 6 or less micrometres (µm).
c) alkaline oxide and alkali earth oxide (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) content less or equal to 18%  by weight.

[6] Aine täidab kantserogeenseks (REACH-määruse artikkel 57(a)) aineks identifitseerimise kriteeriume ainult siis, kui see sisaldab Michleri ketooni (EÜ nr 202-027-5) või Michleri alust (EÜ nr 202-959-2) kontsentratsioonis ≥ 0,1% (massiprotsenti).

[7] Selle kandega on kaetud üksikud cis- [b] ja trans- [c] isomeerid ning kõik võimalikud cis- ja trans- isomeeride [a] kombinatsioonid.

Inglise keeles:
The individual cis- [b] and trans- [c] isomer substances and all possible combinations of the cis- and trans-isomers [a] are covered by this entry.

[8] Selle kandega on kaetud üksikud isomeerid [b], [c] ja [d] (sh nende cis- ja trans- stereoisomeersed vormid) ning kõik võimalikud isomeeride [a] kombinatsioonid.

Inglise keeles:
The individual isomers [b], [c] and [d] (including their cis- and trans- stereo isomeric forms) and all possible combinations of the isomers [a] are covered by this entry.

[9] Hargnenud ja/või lineaarse alküülahelaga ained, mille süsinikuarv on 9, mis on kovalentselt seotud fenooliga 4. positsioonis, hõlmates ka UVCB- ja täpselt määratletud ained, sealhulgas kõiki individuaalseid isomeere või nende kombinatsioone

Inglise keeles:
Substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 9 covalently bound in position 4 to phenol, covering also UVCB- and well-defined substances which include any of the individual isomers or a combination thereof.

[10] Hõlmab täpselt määratletud aineid ja UVCB aineid, polümeere ning homolooge

Inglise keeles:
Covering well-defined substances and UVCB substances, polymers and homologues.

[11] Plii (Pb) sisaldusega, mis on kõrgem kui „reproduktiivtoksilisuse“ Repr. 1A (CLP) või kategooria 1 (DSD) puhul kehtiv üldine kontsentratsioonipiir; antud aine kuulub pliiühendite kandesse, mille indeksnumber määruses (EÜ) nr 1272/2008 on 082-001-00-6.

Inglise keeles:
With lead (Pb) content above the applicable generic concentration limit for 'toxicity for reproduction' Repr. 1A (CLP) or category 1 (DSD); the substance is a member of the group entry of lead compounds, with index number 082-001-00-6 in Regulation (EC) No 1272/2008.

[12] Hargnenud ja/või lineaarse alküülahelaga etoksüleeritud ained, mille süsinikuarv on 9, mis on kovalentselt seotud fenooliga 4. positsioonis, hõlmates UVCB aineid ja täpselt määratletud aineid, polümeere ja homolooge, sealhulgas kõiki individuaalseid isomeere ja/või nende kombinatsioone.

Inglise keeles:
Substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 9 covalently bound in position 4 to phenol, ethoxylated covering UVCB- and well-defined substances, polymers and homologues, which include any of the individual isomers and/or combinations thereof.