Search

Aine identifitseerimine

Aine identifitseerimine tähendab aine olemuse kindlaksmääramist.

Aine õige identifitseerimine on enamiku REACH-, CLP- ja biotsiidimääruse menetluste eeltingimus. Eelkõige võimaldab see koostada REACH-määruse kohaseid ühise esitamise dokumente tõhusalt ja õigesti ning tagab, et registreeritava aine katseandmed vastavad nõuetele. See tagab registreeritava aine ohu- ja riskihindamise usaldusväärsuse.

Aine õige identifitseerimine võimaldab ka:

 • jagada teavet, et vältida tarbetuid loomkatseid ja kulusid;
 • mitmel ettevõttel kasutada samu katseandmeid ja rakendada ainerühma korral analoogmeetodit;
 • hinnata, kas aine on autoriseerimis- või piirangute loetelus või kas ainel on ühtlustatud klassifikatsioon ja märgistus.

Tüüpiliselt koosnevad aine identifitseerimisandmed järgmistest elementidest:

 • keemiline nimetus (nt benseen);
 • number (nt EÜ number 200-753-7) ja
 • keemiline koostis (nt > 99% benseen ja < 1% tolueen).    Koostis määratakse keemilise analüüsiga.  

Regulatiivmenetlused, kus aine identifitseerimisandmed on määrava tähtsusega, on järgmised:

 • REACH-päring
 • REACH-registreerimine
 • PPORD-erandid
 • REACH-hindamine
 • REACH- ja CLP-määruse kohane riskijuhtimine
 • Biotsiidid