Search

Lisainfo REACH-määruse kohta

Ainete hindamine REACH-määruse raames: Näpunäiteid registreerijatele ja allkasutajatele (inglise keeles Substance evaluation under REACH: Tips for registrants and downstream users)

ECHA tugevdab oma vastavuskontrollistrateegiat – lisaks registreerimistoimikute täielikule vastavuskontrollile hakkab ECHA süstemaatiliselt hindama toimikute teatud osasid suunatud vastavuskontrolli raames

Suunatud vastavuskontrolli küsimused ja vastused

Eelregistreeritud ainete nimekiri

Graafiline informatsioon eelregistreeritud ainete ja eelregistreerinud ettevõtete kohta

Autoriseerimisele kuuluvate väga ohtlike ainete kandidaatainete loetelu

Pärast eelregistreeritud ainete loetelu avaldamist võib loetelusse mittekuuluva aine allkasutaja teatada Euroopa Kemikaaliametile oma huvist sellise aine vastu – lisainformatsiooni leiab siit

Informatsioon Euroopa Komisjoni REACH määruse lisadest ja nende ülevaatamisest: Commission review of REACH Annexes

2009. aasta 11. septembril Brüsselis toimunud " Juhtregistreerijate koosoleku"  materjalid: REACH - WORKSHOP FOR LEAD REGISTRANTS