Search

Faas 7: Hoidke oma registreeringut ajakohastatuna

Mis juhtub pärast seda?

ECHA võib iga registreeringu läbi vaadata, et kontrollida registreerija esitatud teabe vastavust õigusnõuetele. Vastavust kontrollimiseks valitakse toimikuid kas juhusliku valiku teel või suunatult (sihipärane kontroll).

Jätke endast innukas mulje

REACH-registreerimine ei ole lihtsalt ühekordne toiming ja teie õiguslikud kohustused ei lõpe pärast registreerimisnumbri saamist.

Et tagada kemikaalide ohutu kasutamine, on vaja ajakohast teavet.

Peaksite ajakohastama oma registreeringuid alati, kui saate uut teavet. Peaksite samuti kontrollima ECHA iga-aastaseid hindamisaruandeid.

Lugedes aruandeid ja soovitusi saate teada kõige tavapärasemad puudused ning saate vältida enda registreeringutes samade probleemide tekkimist. Näiteks peaksite kontrollima, kas teie aine puhul on võimalik ühtlustatud klassifitseerimine ja märgistamine.

Samuti võite saada uut teavet oma tarneahelast või kui uued liikmed ühise esitamisega liituvad. Andmete jagamise kohustused kehtivad ka uute liikmete liitumisel.
Proaktiivne käitumine ei ole ainult hea tava, vaid ka õiguslik nõue. Peate oma registreeringuid ajakohastama ka pärast registreerimisnumbri saamist. Nii saate kõige suurema tõenäosusega vältida olukorda, kus teilt nõutakse oma toimikute ajakohastamist.