Search

Faas 6: Esitage oma registreerimistoimik

Nüüd peaks teie registreerimistoimik olema valmis REACH-ITis esitamiseks. Kasulik on esitada toimik enne 2018. aasta aprilli, sest siis on selle menetlemine kiirem: saate ECHA-lt registreerimisotsuse kolme nädala jooksul pärast toimiku esitamist. Vastasel juhul võite otsuse saada alles 2018. aasta augusti lõpus.

Enne esitamist

Enne esitamisprotsessi alustamist peavad juht- ja liikmesregistreerijad REACH-ITis end ja oma ühise esitamise identifitseerima. NB! Kontrollige, kas teie ettevõtte kontaktandmed on REACH-ITis ajakohased.

Kui olete juhtregistreerija, peate esitama oma registreerimistoimiku enne liikmesregistreerijaid. Et liikmesregistreerijatel oleks enne 31. mai 2018. aasta tähtaega piisavalt aega toimiku esitamiseks, soovitame teil esitada toimik enne 2018. aasta aprilli.

Kui olete liikmesregistreerija, tuleb teil osaleda aktiivselt aineteabe vahetuse foorumis (SIEF) ja jälgida ühise osaga seotud registreerimise käiku, et teaksite, millal juhtregistreerija toimiku esitab.

Eduka esitamise etapid

Registreerimisdokumentide esitamine on lihtne, ükskõik kas esitate IUCLID-toimiku või kasutate REACH-ITis koostamise ja esitamise funktsiooni „Prepare and Submit“. REACH-ITi dokumentide esitamise viisard ja manusspikker juhendavad teid esitamisprotsessi igas etapis.

Esitamisjärgsed ülesanded

ECHA kontrollib teie toimikut mitmel viisil ja hoiab teid igas etapis asjaga kursis. Kontrollige REACH-ITis oma ülesannete lehte („Tasks“), sest teil võidakse paluda täita kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul lisaülesandeid. Selles etapis võivad nende hulka kuuluda toimiku ajakohastamine, kui esialgne toimik ei läbi mõnda ECHA kontrolli, või teilt võidakse paluda registreerimistasu maksmist. ECHA võta vastu registreerimistasu hilinenud makseid, mistõttu on väga oluline, et te maksaksite tasu arvel esitatud tähtajaks.

Kui teie toimik on läbinud kõik ECHA kontrollitoimingud ja registreerimistasu arve on makstud, saadetakse teile registreerimisnumber.