Search

Faas 5: Koostage oma registreering IUCLIDi toimikuna

Pärast arutelusid ja andmevahetust andmeteabe vahetuse foorumis on juhtregistreerijatel ja igal liikmel eeldatavasti olemas kogu teave, mida on vaja registreerimistoimiku koostamiseks. Registreerimistoimik koostatakse tarkvara IUCLIDi abil, mille saab tasuta alla laadida ECHA veebilehelt.

Kui olete juhtregistreerija

IUCLIDis koostatav registreerimistoimik sisaldab teavet, mille kõik kaasregistreerijad peavad esitama ühiselt, näiteks aine klassifitseerimise ja märgistuse andmed ning uuringute kokkuvõtted või uuringuaruannete kokkuvõtted, kui asjakohane. Samuti lisate juhtregistreerijana samasse toimikusse oma ettevõtteomase registreerimisteabe.

Hea tava on jagada registreerimisandmestiku ühiseid osi teiste ühise esitamise liikmetega IUCLID-vormingus.

Kõigepealt peab esitama toimiku juhtregistreerija ja alles seejärel saavad liikmed saata oma toimikud ECHA-le. On väga soovitatav, et juhtregistreerijana koostate oma registreerimistoimiku aegsasti enne tähtpäeva, et ka kaasregistreerijatel oleks piisavalt aega esitada toimik tähtaja jooksul.

Kui olete liikmesregistreerija

Teie IUCLID-toimikus on teie ettevõtte ja aine teave – näiteks aine identifitseerimisandmed (koostis, analüüsiandmed), kindlaksmääratud kasutusalad ning hinnanguline tootmis- või impordikogus.

Kui te ei soovi teatud nõutavat teavet esitada ühiselt, peate vajalikud andmed esitama oma toimikus koos asjakohase põhjendusega.

Kui nõustute kogu teabega, mille juhtregistreerija esitab teie nimel, saate koostada oma liikmesregistreerija toimiku vahetult REACH-ITis ilma IUCLIDi oma arvutisse paigaldamata. Toimiku REACH-ITis koostamise viisard selgitab üksikasjalikult, mis teave tuleb esitada.

NB!

Et registreerimistoimikut oleks koostada lihtsam, on ECHA välja töötanud mitu IT-abivahendit, mis sisalduvad IUCLIDis:

  • Valideerimistoe pistikprogramm, mis kontrollib, kas registreerimistoimik on terviklik.
  • Toimikukvaliteedi abivahend (sisaldub valideerimistoe pistikprogrammis), mis aitab leida vastuolusid registreerimistoimikus.
  • Aruandegeneraator aitab koostada kemikaaliohutuse aruannet.
  • Teabe avaldamise eelvaade näitab, mis registreerimistoimiku osad avaldatakse ECHA veebilehel, lähtudes õigusnõuetest ja teie konfidentsiaalsustaotlustest teatud andmete kohta.