Search

Faas 3: Korraldage tegevust oma kaasregistreerijatega

Kaasregistreerijatega tegevuse korraldamine

Kui teie ainet ei ole veel registreeritud, peate kaasregistreerijatega kokku leppima, kuidas töötada ja suhelda aineteabe vahetuse foorumis (SIEF). See võib tähendada, et palkate konsultandi või jagate töö foorumi liikmete vahel.

Iga foorum peab ka valima juhtregistreerija, kes esitab registreerimise juhttoimiku, et kaasregistreerijad saaksid esitada liikmesregistreerija toimikud.

Tööstusühingud on koostanud aineteabe vahetuse foorumite näidiskokkulepped. Lingid nende veebilehtedele on ECHA akrediteeritud sidusrühmade veebilehel.

Kui juhtregistreerija registreeris 2010. või 2013. aasta tähtajaks, on ettevalmistused tõenäoliselt juba tehtud. Ühise esitamise liikmeks saamiseks peate pärast kulude jagamise kokkuleppimist võtma ühendust juhtregistreerijaga.

Andmete jagamine

Aineteabe vahetuse foorumi liikmed peavad jagama olemasolevaid teadusandmeid ja otsustama, kuidas täita andmelünki. See võtab aega ning seda tuleb teha enne registreerimistoimiku koostamist ja esitamist. Te peate arutama olemasolevate andmete asjakohasust, usaldusväärsust ja piisavust. Lisaks võib olla vaja valida kattuvate andmete seast, mida kasutada.

Kui aine on juba registreeritud, peate esitatud andmetele juurdepääsu saamiseks pidama läbirääkimisi olemasolevate registreerijatega. Te ei pruugi aga vajada juurdepääsu kõigile andmetele, vaid ainult neile, mille peate esitama oma kogusevahemiku korral. Samuti võite kaaluda oma andmete kasutamist. Peate seda arutama kaasregistreerijatega.

Kulude jagamine

REACH-määruse kohaselt tuleb kulud jagada õiglasel, läbipaistval ja diskrimineerimist vältival moel. Andmete jagamise eesmärk on mitte tekitada kellelegi tulu, vaid jagada tegelikke kulusid.

Aineteabe vahetuse foorumi liikmed peavad jõudma kokkuleppele, kuidas jagada andmekulud ja foorumi halduskulud. Oluline on, et tasute ainult selle teabe ja selle foorumi haldamise eest, mis seondub otseselt teie aine registreerimisega.

Samuti on teil õigus teada, mille alusel kulude eest maksate. Pidage meeles, et üle 12 aasta tagasi esitatud andmeid saab kasutada tasuta.

ECHA toetus

Kui te ei suuda jõuda andmete ja kulude jagamise kokkuleppele, võite viimase võimalusena küsida ECHA hinnangut. See kehtib nii katsetamisvaidluste kui ka andmete ja kulude jagamise vaidluste kohta. Andmete jagamise vaidlusmenetlus on tasuta ja selle saab teha ilma õigusabita.