Search

Faas 2: Leidke kaasregistreerijaid

Kohustus kaasregistreerijatega koostööd teha

Kõik sama aine kaasregistreerijad kuuluvad koostöörühma ehk aineteabe vahetuse foorumisse (SIEF). Neil tuleb jagada aine teaduslikke andmeid ja registreerida aine ühiselt.

Leidke kaasregistreerijad

Uurige välja, kes kavatseb teie aine registreerida või on selle juba registreerinud. Paljud ained on juba registreeritud. Registreeritud ainete loend on avaldatud ECHA veebilehel.

  1. Kui teie aine on juba registreeritud:

    uurige välja, kes on juhtregistreerija. Tõenäoliselt olete juba saanud sellelt ettevõttelt e-kirja. Tutvuge ka REACH-IT ühise esitamise lehega. Juhtregistreerija ühendab teid SIEFiga.
  2. Kui teie aine on veel registreerimata:

    leidke võimalike kaasregistreerijate kontaktandmed REACH-ITi eel-SIEFi lehtedelt. Vaadake üle oma kontaktandmed.


Samasus

Kui olete juba SIEFiga ühenduses, kinnitage oma aine ja juba registreeritud aine samasus. Kui te aine on veel registreerimata, teatage enne SIEFi moodustamist kõigile kaasregistreerijaile oma kavatsusest aine registreerida.