Search

VKEde tasud biotsiidimääruse alusel

VKEde tasud biotsiidimääruse alusel

Biotsiidimääruse kohaselt saavad Euroopa Liidus asutatud väikesed ja kesksuured ettevõtted teatud tingimustel ettevõtte suurusest sõltuvat tasusoodustust. Soodustuse saamiseks peavad ettevõtted enne taotluse saatmist esitama dokumentaalsed tõendid soodustusõiguse kohta.

Enne kui esitate VKE kontrollimenetluse taotluse, tutvuge asjaomase ELi määratlusega. Komisjoni soovitus 2003/361/EÜ on ainus õiguslik alus ettevõtte mikro-, väike- või kesksuureks ettevõtteks kvalifitseerumise üle otsustamisel.

VKE kontrollmenetluse taotlus tuleb ECHAle esitada hiljemalt kaks kuud enne plaanitava tasu maksmise tähtaega!

Rohkem infot ECHA kodulehelt.