Search

ECHA avalik arutelu – 8 rodentitsiidides sisalduvat toimeainet (antikoagulandid)

ECHA avalik arutelu – 8 rodentitsiidides sisalduvat toimeainet (antikoagulandid)

Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) kogub teavet kaheksa rodentitsiidides sisalduva toimeaine (klorofatsinoon, kumatetralüül, varfariin, bromadioloon, difenaakum, brodifaakum, difetialoon ja flokumafeen) kohta, et aidata Euroopa Komisjonil ja liikmesriikidel langetada otsust nende heakskiitmise uuendamise kohta.

Kuna kõnealused toimeained vastavad väljajätmiskriteeriumitele (Biotsiidimäärus art 5 (1)), saab heakskiitmisotsused uuendada, kui on täidetud vähemalt üks järgmistest tingimustest: 

a) inimeste, loomade või keskkonna kokkupuute risk biotsiidis sisalduva kõnealuse toimeainega on tõepärase halvima juhu kasutustingimustes minimaalne, eelkõige seal, kus toodet kasutatakse suletud süsteemides või muudes tingimustes, mille eesmärk on välistada selle kokkupuude inimestega ja sattumine keskkonda;

b) on tõendatud, et toimeaine on hädavajalik inimeste ja loomade tervist või keskkonda ähvardava tõsise ohu ennetamiseks või ohjamiseks, või

c) toimeaine heakskiitmata jätmine avaldaks liiga suurt negatiivset mõju ühiskonnale võrreldes aine kasutamisest tuleneva riskiga inimeste ja loomade tervisele või keskkonnale.

Amet ootab teavet nende tingimuste (mitte)vastavuse kohta.

Seisukohta saab avaldada kuni 12. septembrini kasutades selleks ECHA veebivormi. 

Rohkem infot ECHA kodulehelt.