Search

REACH 2018: Koostöö andmete ja seonduvate kulude jagamiseks

REACH 2018: Koostöö andmete ja seonduvate kulude jagamiseks

Sama ainet registreerivate ettevõtete vahel andmete jagamise kohustus on REACH-määruse tähtis osa. Nii saavad registreerijad säästa kulusid ja vältida tarbetuid loomkaitseid, eriti selgroogsetega.

Helsingi, 1. märts 2016. Oluline samm edukaks REACH-registreerimiseks valmistumisel on koostöö kaasregistreerijatega. See sõltub sellest, kas aine on juba registreeritud või mitte. Koostöö algatamine on REACH 2018 tegevuskava kolmas etapp.

Kui ainet ei ole veel registreeritud, peavad kaasregistreerijad looma aineteabe vahetuse foorumi (SIEF)*. Muu hulgas tuleb leppida kokku koostöö praktilistes viisides ja olemasolevate teaduslike andmete jagamises ning otsustada, kuidas enne ühise registreerimistoimiku koostamist ja esitamist täita andmelüngad. Samuti peavad ettevõtted jagama kulud aineteabe vahetuse foorumi osaliste vahel õiglasel, läbipaistval ja diskrimineerimist vältival viisil.

Kui aine on juba registreeritud, on ettevalmistav töö tõenäoliselt tehtud ja uued registreerijad võivad võtta ühendust aineteabe vahetuse foorumiga, et osaleda ühises esitamises. Neil tuleb kokku leppida andmetele juurdepääsus ja nad peavad kulusid jagama.

Registreerijad peavad vältima uusi katseid, kasutades loomkatsete alternatiive. Samuti tuleb silmas pidada, et ECHA ei aktsepteeri registreerimistaotlusi, kus andmeid ei ole jagatud. Väljastpoolt aineteabe vahetuse foorumit pärinevate andmete korral tuleb arvestada andmete omandiõigust ja nende andmete kasutamise eest tuleb maksta.

ECHA veebilehel on nüüd praktilised nõuanded uute aineteabe vahetuse foorumite loomise ja olemasolevate registreerijatega läbirääkimiste pidamise kohta.

*Aineteabe vahetuse foorumi moodustavad sama aine registreerijad ja eelregistreerijad, kes jagavad seal omavahel REACH-registreerimiseks nõutavaid andmeid.

Taustteave

Viimane REACH-registreerimise tähtpäev on 31. mai 2018. See kehtib ettevõtetele, kes toodavad või impordivad keemilisi aineid vähe, koguses 1–100 tonni aastas.

ECHA REACH 2018 tegevuskavas on registreerimine jagatud seitsmesse etappi. Kavas kirjeldatakse iga etapi vahe-eesmärke ja tuge, mida ECHA kavatseb registreerijatele pakkuda.

Ettevõtted peaksid ettevalmistustega piisavalt varakult alustama. Kõik ettevalmistumiseks vajalikud materjalid on ECHA veebilehe jaotises „REACH 2018”.

Lisateave

REACH 2018 teemaline veebileht, infograafik ja teabeleht

http://echa.europa.eu/et/reach-2018  

Registreerimistugi

http://echa.europa.eu/et/support/registration  

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/9, 5. jaanuar 2016, andmete ühise esitamise ja jagamise kohta (EurLex)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0009  

Registreeritud ainete otsing

http://echa.europa.eu/et/information-on-chemicals/registration-statistics  

Euroopa Liidu kemikaaliõigusaktide põhiteave

http://echa.europa.eu/et/support/getting-started  

Kasutajatoed

http://echa.europa.eu/et/support/helpdesks/  

ECHA uudiskiri – REACH

http://newsletter.echa.europa.eu/et/home/-/newsletter/tag/reach  

Taustteave meediale

http://echa.europa.eu/et/press/press-material/pr-for-reach-2018  

REACH 2018 LinkedInis

https://www.linkedin.com/company/reach-2018  

Twitter #REACH2018

https://twitter.com/hashtag/reach2018