Search

Kõik uudised

04/07/2017

VKEde tasud biotsiidimääruse alusel

Biotsiidimääruse kohaselt saavad Euroopa Liidus asutatud väikesed ja kesksuured ettevõtted teatud tingimustel ettevõtte suurusest sõltuvat tasusoodustust. Soodustuse saamiseks peavad ettevõtted enne taotluse saatmist esitama dokumentaalsed tõendid...

12/15/2016

REACH 2018: Registreerimisdokumentide esitamine

Registreerimistoimiku saatmine kogu vajaliku teabega Euroopa Kemikaaliametile (ECHA) on REACH-kohase eduka registreerimise viimane etapp. Toimik saadetakse elektrooniliselt ameti turvalise IT-süsteemi REACH-IT kaudu. Selles etapis pakume ettevõtetele...

08/02/2016

ECHA avalik arutelu – 8 rodentitsiidides sisalduvat toimeainet (antikoagulandid)

Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) kogub teavet kaheksa rodentitsiidides sisalduva toimeaine (klorofatsinoon, kumatetralüül, varfariin, bromadioloon, difenaakum, brodifaakum, difetialoon ja flokumafeen) kohta, et aidata Euroopa Komisjonil ja...

06/20/2016

Registreeru Euroopa Kemikaaliametis toimuvale biotsiidi teabepäevale!

1. septembril toimub Euroopa Kemikaaliametis biotsiidi teabepäev, kuhu on oodatud kõik huvitatud osapooled.

03/01/2016

REACH 2018: Koostöö andmete ja seonduvate kulude jagamiseks

Sama ainet registreerivate ettevõtete vahel andmete jagamise kohustus on REACH-määruse tähtis osa. Nii saavad registreerijad säästa kulusid ja vältida tarbetuid loomkaitseid, eriti selgroogsetega.

02/22/2016

Uued heakskiidetud toimeained

Euroopa Komisjoni otsusega on heakskiidetud toimeained PHMB (tooteliikides 2, 3, 4 ja 11), bifenüül-2-ool (tooteliikides 1, 2, 4, 6 ja 13) ning C(M)IT/MIT (3 : 1) (tooteliikides 2, 4, 6, 11, 12 ja 13)