Search

Töödeldud tooted

Töödeldud toode on mistahes aine, segu või toode, mida on töödeldud ühe või mitme biotsiidiga või mis tahtlikult sisaldab üht või mitut biotsiidi. Näiteks: hõbeniidiga sokid või antibakteriaalsed madratsid.

Biotsiidimääruses on sätestatud kasutuseeskirjad toodete jaoks, mida on töödeldud ühe või mitme biotsiidiga või millesse on neid kavatsuslikult lisatud.

Määruse kohaselt võib tooteid töödelda ainult Euroopa Liidus heakskiidetud toimeainet sisaldavate biotsiididega. Nimekirja töötlemiseks lubatud toimeainetest leiab siit.

 

 

Biotsiidiga töödeldud toodete märgistamine

Biotsiididega töödeldud toodete tootjad ja importijad peavad tagama toodete märgistamise nii klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise (CLP) määruses sätestatud põhinõuete kui ka biotsiidimääruses sätestatud lisanõuete kohaselt.

Biotsiidimääruses nõutakse, et biotsiididega töödeldud toodete tootjad ja importijad märgistavad töödeldud tooted, kui: väidetakse, et töödeldud tootel on biotsiidsed omadused; seda nõutakse toote töötlemiseks kasutatud biotsiidi toimeaine heakskiidu tingimustes. Märgistus peab olema tarbijale nähtav ja hästi loetav.

Märgistus peab sisaldama:

  • teade selle kohta, et toode sisaldab biotsiide;
  • kui see on põhjendatud, töödeldud tootele omistatud biotsiidi omadus;
  • kõigi biotsiidides sisalduvate toimeainete nimed;
  • kõigi biotsiidides sisalduvate nanomaterjalide nimed, mille järele on lisatud sulgudes sõna "nano";
  • mis tahes asjakohased kasutusjuhised, sealhulgas ettevaatusabinõud biotsiidide kohta, millega töödeldud toodet töödeldi või mida see sisaldab.