Search

Teid on valmis abistama Euroopa Kemikaaliamet ja Terviseamet

Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) tegeleb järgmiste teemadega:

  • Probleemid ja küsimused seoses IT programmidega (IUCLID ja R4BP)
  • Biotsiidile liidu loa taotlemine
  • Artikkel 95 nimekirja pääsemine
  • Toimeaine samasus/tehnilise samaväärsuse hindamine
  • Küsimused seotud andmekasutusnõusolekuga (BPR artiklid 62, 63, 64)
  • Väikese või keskmise suurusega ettevõtjate määratlemine (in.k SME)

Euroopa Kemikaaliameti poole saab pöörduda läbi helpdesk-i

"Nõuanded on tasuta. Vastame küsimustele 15 tööpäeva jooksul ja tagame ingliskeelse teenuse. Vastame ka muukeelsetele küsimustele, kuid siis võib vastuse saamine kesta kauem."- ECHA helpdesk

Kõigi teiste turuletoomisega seotud küsimustega tegeleb Terviseamet. Palun esitage oma küsimus siin.