Search

Biotsiidi registreerimine üleminekuperioodil

Alates 1. septembrist 2013 kehtib biotsiidide turustamisele ja kasutamisele biotsiidimäärus 528/2012/EL.
Biotsiidi ei tohi turul kättesaadavaks teha ega kasutada ilma käesoleva määruse kohaselt antud loata või biotsiidiseaduse kohaselt antud registreerimistunnistuseta.

Enne biotsiidi turul kättesaadavaks tegemist ja/või kasutamist, tuleb teha kindlaks kas biotsiidis olev(ad) toimeaine(d) vastavas tooteliigis on:

  • heakskiidetud toimeainete nimekirjas
    ja/või
  • ülevaatamisprogrammis olevate toimeainete nimekirjas (määrus EL nr 1062/2014 Lisa 2)

Kui Teie biotsiidis olevad kõik toimeained kasutatavates tooteliikides on kantud heakskiidetud toimeainete nimekirja, tuleb biotsiidile taotleda luba vastavalt biotsiidimäärusele 528/2012/EL.

Kui Teie biotsiidis olev(ad) toimeaine(d) kasutatavates tooteliikides on ülevaatamisprogrammi toimeainete nimekirjas või on neist ainult mõned kantud heakskiidetud toimeainete nimekirja, siis tuleb biotsiidile taotleda registreerimistunnistus.

Biotsiidi registreerimiseks üleminekuperioodil vajalikud dokumendid, mis tuleb esitada Terviseametile on järgmised:

  • täidetud ja allkirjastatud registreerimistaotluse vorm posti teel;

  • taotleja esindusõigust tõendav dokument, kui taotleja ei ole biotsiidi tootja;

  • toote kasutusjuhend;

  • etiketi teksti kavand (biotsiidimäärus art 69);

  • toote ohutuskaart;

  • riigilõivu maksekorralduse koopia;

Üleminekuperioodil biotsiidi registreerimistunnistuse taotlemisel esitatud dokumentide menetlemise eest tasutakse riigilõivu 345 eurot.

Üleminekuperioodil biotsiidi registreerimistunnistuse muudatuse taotlemiseks esitatud dokumentide menetlemise eest tasutakse riigilõivu 150 eurot.

Riigilõivu tasumine

Pangaülekandega tasumisel:
Saaja nimi: Rahandusministeerium
Saaja konto:

SEB pank – a/a EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
Swedbank – a/a EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
Danske Bank – a/a EE403300333416110002 (SWIFT: FOREEE2X)
Nordea pank – a/a EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)

Viitenumber: 2900082304
Selgitus: toote nimetus(ed), mille eest riigilõiv tasutakse.
 
Allkirjastatud registreerimistaotluse vorm saata e-posti aadressile (bpr|a|sm.ee) ja postiga aadressile:
Terviseamet
Kemikaaliohutuse osakond
Paldiski mnt 81
10617 Tallinn
Eesti
 
Terviseamet käsitleb registreerimistaotlust kui selgitustaotlust, millele vastamistähtaeg on 30 päeva.

Peale andmete kontrolli väljastab Terviseamet registreerimistunnistuse biotsiidide turule laskmiseks.