Search

Biotsiidi hoiu- ja kättesaadavaks tegemise koht

Et tagada inimeste ja loomade tervise- ning keskkonnaohutus, tuleb biotsiidi hoida ja kättesaadavaks teha nii, et oleks välditud toidu, ravimite ja söötade, samuti muude kaupade saastumine sellega.

Biotsiidi hoiu- ja kättesaadavaks tegemise kohas ei tohi olla biotsiidi avatud pakendeid. Hoiu- ja kättesaadavaks tegemise kohas on keelatud biotsiidi ümberpakendamine.

Biotsiidi, mille pakend on purunenud, ei tohi kättesaadavaks teha. Selline toode tuleb viivitamata kõrvaldada ja jäätmeseaduses sätestatud korras kahjutustada, arvestades biotsiidi ohutuskaardi andmeid.