Search

Kemikaalide kohta leiab veel infot...

Euroopa Kemikaaliamet

http://echa.europa.eu/et/

Euroopa Komisjon biotsiididest

http://ec.europa.eu/health/biocides/policy/index_en.htm

Mürgistusteabekeskus

http://www.16662.ee/

Põllumajandusamet ja taimekaitsevahendid (pestitsiidid)

http://www.pma.agri.ee/index.php?id=104&sub=132

Terviseamet ja meditsiiniseadmed

http://www.terviseamet.ee/meditsiiniseadmed/uudised.html

Terviseamet ja kosmeetika

http://www.terviseamet.ee/kemikaaliohutus/toodete-ohutus/kosmeetika.html

Terviseamet ja detergendid

http://www.terviseamet.ee/kemikaaliohutus/detergent.html